vum-logo-header-BG

Висше училище по мениджмънт вече е член на Секторния съвет за квалификация в направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“.

На 11.11.2022 висшето училище бе домакин на публично събитие за представяне на резултатите от апробирането и приложимостта на модела за мониторинг на усвоените компетенции на завършилите професионално обучение по проект…