vum-logo-header-BG

Панелна дискусия посветена на въпросите на Интеркултурната комуникация

На 31 май 2021 година се проведе панелна дискусия, посветена на въпросите на интеркултурната комуникация. Това бе финалната дейност, реализирана в рамките на фестивала “Граждани на света”. В събитието се…