vum-logo-header-BG

Успешно посещение на екипа на ВУМ в Загреб

Иновациите се създават в резултат на обмяна на идеи, споделяне на опит и експертиза! Тъй като екипът на ВУМ винаги се стреми към развитие и иновации, ние сме щастливи, когато…