vum-logo-header-BG

Въпросник по Еразъм+

Висше училище по мениджмънт е един от 5-те партньора във финансирания по програма "Еразъм+" проект: „Електронни образователни модули за гражданско участие в процесите на пространствено планиране“ (DEMo4PPL). Проектът стартира през…

S.O.S. IB Среща на партньорите в Любляна

Международният проект Erasmus+ Simulation of Sustainable International Business (S.O.S. IB), който ще разработи дигитални симулации за преподаване и изучаване на устойчив международен бизнес, най-накрая направи възможно партньорите по проекта да…

Финален доклад от вторичното изследване на диалога между поколенията в Италия, Франция, Гърция и България

По повод 1 октомври - Международния ден на възрастните хора, имаме удоволствието да ви представим финалния доклад от вторичното изследване на диалога между поколенията в Италия, Франция, Гърция и България.…