vum-logo-header-BG

Доц. Проф. Силвена Йорданова – почетен гост на 2-рата международна конференция по иновации в управлението и информационните технологии (ICIMIT-22)

Преподавател от ВУМ - доц. Проф. Силвена Йорданова беше почетен гост на 2-рата международна конференция по иновации в управлението и информационните технологии (ICIMIT-22), проведена на 25 и 26 февруари 2022…

Ас. Диян Димов е гост лектор в Словения

Интересен факт е, че преподавателите на ВУМ са и гост-лектори в университети в чужбина. Първият пример е ас. Диян Димов, който миналата седмица бе във Visoka šola za računovodstvo in…