vum-logo-header-BG

FENICE бюлетин – 4то издание

От края на 90-те години сме свидетели на нарастващото признание на икономическия и иновационен потенциал на културните и творческите индустрии (КТИ), което поставя КТИ сред водещите стратегически приоритети за властимащите…