vum-logo-header-BG

Висше училище по мениджмънт (ВУМ) и Cardiff Metropolitan University (Cardiff Met)

Сътрудничеството между Висше училище по мениджмънт (ВУМ) - България и Cardiff Metropolitan University (Cardiff Met) - Великобритания, предоставя на нашите студенти правото, след успешно завършване на 6 семестъра в преподаваните на английски език…