vum-logo-header-BG

Преподавател във ВУМ е единственият българин, класиран в престижна класация за учените в областта на бизнес изследванията

Проф. д-р Станислав Иванов, зам.-ректор по научноизследователска дейност на Висше училище по мениджмънт, е единственият българин, класиран в престижната световна ранкинг систeма P-Rank 2022. Списъкът обобщава няколко класации, в които…