vum-logo-header-BG

Защо да избера Бизнес администрация (със специализации) във ВУМ?

Висше училище по мениджмънт (ВУМ) е международно бизнес училище, обучаващо студенти в бакалавърски и магистърски програми с преподаване на английски език. Стратегическото академично партньорство с Cardiff Metropolitan University във Великобритания…