vum-logo-header-BG

Пакет от материали и инструменти за анализ и обучение на служителите в туризма

Алианс Следващото Поколение в Туризма Next Tourism Generation Alliance (NTG Alliance) (https://nexttourismgeneration.eu) Next Tourism Generation Alliance (Алиансът Следващото поколение в туризма) е създаден с цел да работи за качествена промяна…