vum-logo-header-BG

Студенти от ВУМ посетиха Белослав, Провадия и Побити камъни през изминалата седмица.

Пътуването беше организаирано в рамките на учебната програма, а студентите имаха поставена задача за изпълнение. Целта на подобни пътувания е да развие професионалното отношение на студентите към туристическите ресурси, както и да им покаже практическото изпълнение на туристически програми.

По време на пътуването, студентите посетиха Музея на стъклото Инхом в Белослав, крепостта Овеч в Провадия, Исторически Музей – Провадия, местността Побити камъни край Варна.

Ето и снимки от пътуването:

By Admin