vum-logo-header-BG

Студентите на Висше училище по мениджмънт  вече имат възможност да кандидатстват по програма за обмен и да проведат един семестър от обучението си в нашия академичен партньор Handong Global University (HGU), Република Корея.

В рамките на програмата за обмен приемащият университет организира уникална 5–дневна ориентационна програма – IHANST (International Handong Spiritual Training). Програмата представя живота в кампуса на HGU, специалностите, основните правила и ценности, процеса на регистрация на чуждестранни студенти и организира редица събития и дейности, свързани с изграждането на екип. IHANST подпомага студентите да се включат пълноценно в университетския живот и да се запознаят с атмосферата, традициите и гостоприемството на домакините.

Повече информация относно стъпките за кандидатстване, кредити, обучение и такси, настаняване, специфики на живота в Република Корея и други въпроси, може да бъде открита в Guidelines и Factsheet, а за учебната програма – в Course list.

Крайният срок за кандидатстване за есенния семестър на академичната 2020/2021 е 05.05.2020. За да започнете процедура по кандидатстване, моля, свържете се с отдел „Международно сътрудничество“ на e-mail: erasmus@vumk.eu или телефон: +359 58 655 638.

Handong Global University е частен, четиригодишен университет, разположен в град Поханг, провинция Северен Кьонсанг, Южна Корея. Поханг е известен като морски град и високотехнологичен индустриален център, в който се намира четвъртата по големина компания за производство на стомана, POSCO. В университета учат около 5000 студенти от над 30 държави. Академичните програми на бакалавърско ниво са организирани в 12 факултетасред които управление и икономика и компютърни науки и електроинженерство.

By Admin