vum-logo-header-BG

Студентите на Висше училище по мениджмънт – Варна вече имат възможност да кандидатстват по програмата за стипендии в областта на образователния обмен ASEM-DUO и да прекарат един семестър от обучението си в нашия академичен партньор Handong Global University (HGU), Република Корея.

Програмата за стипендии ASEM-DUO предоставя 8 000 евро за обмен на двама студенти (4 000 евро на всеки), за да прекарат един семестър в партньорски университет. Финансирането се отпуска при условие, че и двамата студенти (1 от ВУМ и  1 от HGU) са одобрени за обмен от Секретариата на ASEM-DUO.

Допустимите кандидати трябва да са се обучавали във ВУМ най-малко 1 година в една от следните области – мениджмънт, икономика, компютърни науки и инженерство. Стипендията се предоставя за есенния семестър на академичната 2019/2020 година (август-декември 2019 г.).

Повече информация за необходимите документи за кандидатстване, настаняване и приблизителни разходи за живот можете да намерите тук или в отдел „Международно сътрудничество“ на ВУМ – e-mail: erasmus@vumk.eu, тел .: +359 58 655 638, моб.: +359 882 595 189, г-жа Росита Колева.

Крайният срок за кандидатстване е 8 април 2019 година.

Програмата за стипендии ASEM-DUO насърчава обмена на преподаватели и студенти от Азия и Европа и е в рамките на инициативатаASEM (Среща Азия – Европа). Програмата е одобрена през 2000 г. на Третата среща на страните от Азия и Европа, а стартира официално през 2001 г.

By Admin