vum-logo-header-BG

Студентски практикиУважаеми студенти,

Уведомяваме Ви, че стартира проектът „Студентски практики – фаза 1″ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“. Чрез този проект ще имате възможност да попаднете в реална работна среда и да натрупате ценен практически опит по Вашата специалност!
Регистрацията става в информационната система на проект „Студентски практики“ на следния адрес: http://praktiki.mon.bg/sp

За участие могат да кандидатстват всички редовни и задочни студенти, вписани в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от МОН. Всеки студент може да кандидатства само за обяви, които са в професионалното направление, в което се обучава в момента на кандидатстването.
За успешно приключило се счита практическото обучение, проведено в реална работна среда в рамките на 240 часа. След приключването и отчитането на практиката на студента се изплаща стипендия в размер от 480 лв.

За повече информация и възникнали въпроси, свързани с провеждането на практическото обучение, може да се обърнете към Рада Кирилова на имейл student.welfare@vumk.eu или на телефон +359 882 595 194

By Admin