vum-logo-header-BG

Студентски живот

Център за благополучие и обслужване на студента

Дом далеч от дома

Центърът за благополучие и обслужване на студента помага при всички неакадемични въпроси на всички студенти от Висше училище по мениджмънт. Той предоставя социална подкрепа на всички студенти през цялото време на обучение във ВУМ. Нашите врати са винаги отворени и с удоволствие предоставяме подкрепа, съвети и насоки на студентите. Ние насърчаваме всеки студент, който се окаже в някаква трудност или стрес или се чувства под особен натиск, да потърси помощ на ранен етап. Обикновено е полезно да се опитате да не оставяте нещата да се влачат или да излезете извън контрол. Центърът за благополучие и обслужване на студента работи съвместно по въпросите на физическото и психическото здраве и благосъстоянието на студентите, с всички служители от академичните и административните отдели. Честите причини за търсене на помощ включват: ниска мотивация, лоша концентрация, чувство на безпокойство, конфликт, несигурност или изолация, лични емоционални предизвикателства, културни проблеми и др.

students-life-vum-EN-1

Услуги, които предоставя центърът за благополучие и обслужване на студента

students-life-vum-EN-2

Съдействие при медицински / стоматологични проблеми, откриване на банкова сметка, езикови бариери, получаване на VISA за стаж и други услуги.

students-life-vum-EN-3

Консултира за идентифициране и разбиране на личните и академичните трудности на студентите, за да им се помогне с допълнително обучение или информация.

students-life-vum-EN-4

Съвети към студентите, към отдел да се обърне, ако се нуждае от допълнителна информация за нещо конкретно и да посредничи, ако е необходимо, между институциите / отдела и студента.

students-life-vum-EN-5

Осигурява подкрепа и наставлява студентите за техните социални нужди и лични проблеми чрез лични срещи.

Контактна информация

  • Кампус Варна – офис 101; 1-ви етаж
  • Отворен от 09:00 – 17:00, понеделник – петък
  • Алина Проноза
  • Координатор на “Център за благополучие и обслужване на студента”
  • student.experience@vumk.eu
  • Телефон: 0882 785 345