vum-logo-header-BG

Център за благополучие и обслужване на студента

Центърът за благополучие и обслужване на студента помага при всички неакадемични въпроси на всички студенти от Висше училище по мениджмънт. Той предоставя социална подкрепа на всички студенти през цялото време на обучение във ВУМ. Нашите врати са винаги отворени и с удоволствие предоставяме подкрепа, съвети и насоки на студентите. Ние насърчаваме всеки студент, който се окаже в някаква трудност или стрес или се чувства под особен натиск, да потърси помощ на ранен етап. Обикновено е полезно да се опитате да не оставяте нещата да се влачат или да излезете извън контрол. Центърът за благополучие и обслужване на студента работи съвместно по въпросите на физическото и психическото здраве и благосъстоянието на студентите, с всички служители от академичните и административните отдели. Честите причини за търсене на помощ включват: ниска мотивация, лоша концентрация, чувство на безпокойство, конфликт, несигурност или изолация, лични емоционални предизвикателства, културни проблеми и др.

Услуги, които предоставя центърът за благополучие и обслужване на студента

Посете ни

Студентите на ВУМ са винаги добре дошли в стая 410d!

кампус Варна
ул. Оборище 13а, Варна 9000
Офисe: 410D
Тел: +359 885 309 060
Имейл: student.experience@vumk.eu
Работно време: от 9.00ч. до 18.00ч, понеделник-петък