vum-logo-header-BG

06.06.2016

Висше училище по мениджмънт (ВУМ) посрещна студенти от над 10 държави за Еразъм+ семестър през лятото

Студенти от Виетнам ще заснемат видео за висшето училище, Добрич и региона

Висше училище по мениджмънт (бивш Международен колеж) посрещна близо 30 Еразъм+ студенти, идващи от Азия и Европа, които ще учат различни бизнес модули през месеците юни, юли и август.

Младежите са студенти от престижни Еразъм+ партньорски университети на ВУМ във Виетнам, Русия, Украйна, Казахстан, Беларус, Русия, Грузия, Молдова и др. Обучението ще се провежда в гр. Добрич, програмата през лятото включва модули по „Бизнес комуникации“, „Управление на човешки ресурси“, „Мениджмънт“, „Маркетинг“ и др. Освен занимания в учебната зала, обучението включва и множество извънкласни дейности, упражнения, посещения на бизнес организации във Варна и Добрич, екскурзии и др. Лекциите през лятото ще се водят от преподавателите на ВУМ и от партньорски университети от САЩ и Индия.

Сред първите пристигнали са и студенти от Университета Тайнгуен във Виетнам, които ще заснемат специален филм за престоя си във ВУМ и България. Филмчето ще бъде кратко видео, което ще демонстрира възможностите за обучение и условия във ВУМ, интересни места за посещение в района на Добрич, Варна и Северното Черноморие.

By Admin