Придобиването на университетска степен в международно признато бизнес училище може да се окаже трудно от финансова гледна точка за много амбициозни, упорити и надарени бъдещи студенти. Ние във Висше училище по мениджмънт смятаме, че мотивацията и желанието за развитие трябва да бъдат насърчавани.

Ето защо ние се опитваме да поддържаме приемливи такси за обучение. Освен това, ние сме предвидили редица възможности за финансова подкрепа - стипендия за новоприети студенти, стипендия за отлични резултати, стипендия за извънкласни занимания и спортни постижения.

Бакалавърски програми

Семестриална такса: 1550 Euro за семестър
Продължителност на обучението: 6-8 семестъра
Начални дати: Октомври/ Февруари
Кампуси: Варна, Добрич, София (според избраната специалност)

Магистърски програми

Семестриална такса: 4050 Euro за целия период на обучение
Продължителност на обучението: 3 семестъра*.
Начални дати: Октомври
Кампуси: Варна

*Студентите завършили бакалавърски програми с различно професионално направление изучават допълнителен 4 семестър, който се заплаща отделно.

Магистратура по Бизнес Администрация (MBA)

Семестриална такса: 4650 Euro за целия период на обучение
Продължителност на обучението: 3 семестъра
Начални дати: Октомври
Корпуси: Варна, София

*Студентите завършили бакалавърски програми с различно професионално направление изучават допълнителен 4 семестър, който се заплаща отделно.

Ние във Висше училище по мениджмънт вярваме, че мотивацията и стремежът към развитие трябва да бъдат насърчавани.

Всеки студент във Висше училище по мениджмънт има възможността да получава стипендия в размер от 1000 до над 4000 лева годишно (според условията на МОН и Европейски Социален Фонд), в зависимост от резултата при кандидатстване и успеха по време на обучение във ВУМ. ВУМ предлага два основни вида стипендии - за кандидат-студенти и за редовни студенти.

Стипендии за новоприети студенти

ВУМ дава възможност на студентите, които постигнат добри резултати на приемните изпити, при попълване на тест за стипендия извън ВУМ (в училището на кандидат-студента, по време на Кандидатстудентска борса, от агент, конкурс и др.) или при кандидатстване с матура по английски език да получават стипендия през първата година от обучението си.

През първия семестър студентите могат да кандидатстват за стипендия до 1,000 евро (останалите възможности за стипендии са на стойност от 250 /500 / 750 евро), като точната сума се определя от постигнатите резултати на изпита по английски език и интервю, положени във ВУМ или от тези, удостоверени със сертификат от международно признат изпит по английски език.

Стипендиите за новопостъпили студенти са в размер от 500 до 2000 евро годишно, в зависимост от волята на дарителите (чуждестранни и местни компании) и политиката на специалния фонд за стипендии.

Стипендии на новоприети студенти, с резултат от международни езикови сертификати като: TOEFL, PTE, IELTS, FCE или SAT. Размерът на стипендията е от 1000 до 1500 евро за първия семестър на новата академична година. Стипендията е валидна за студенти, избрали съвместните специалности на ВУМ и Cardiff Metropolitan University. Тя се определя съобразно постигнат резултат, процентно изразен на база максимален брой точки от съответния езиков сертификат. За повече детайли проследете информационната таблица:

Точки от две секции на SAT Класиране според резултатите (в процент от максимума) от международни езикови сертификати и др. Оценка от държавен зрелостен изпит по английски език Стипендия за първи семестър
над 1300 €1500
от 1200 до 1299 €1300
от 1100 до 1199 над 95% €1100
от 1000 до 1099 от 90% до 95% €900
от 900 до 999 от 80% до 90% над 5,50 €750
до 899 от 70% до 80% от 5,00 до 5,50 €500*
от 60% до 70% от 4,50 до 4,99 €250*

След внасянето на пълния размер на семестриалната такса, стипендията се изплаща ежемесечно, в рамките на 4 месеца за всеки семестър по банкова сметка, която се предоставя от студента (за всички бакалавърски програми, но с изключение на специалностите: „Хотелиерство и кулинарни изкуства“ и „Гастрономия и кулинарни изкуства“).

Стипендии за магистърски програми във Варна (граждани на ЕС и извън ЕС)"

Стипендия на стойност от 500 до 1500 евро за МВА и други магистърски програми може да се отпусне след първи семестър, като се получава през втори и трети семестър на две равни вноски, в случай, че студентът няма невзети изпити.Виж всички условия за кандидатстване и получаване на стипендия

Стипендии за настоящи студенти след завършване на първи семестър

Всички редовни студенти имат право на стипендия, в зависимост от оценките от предходния семестър.
Студентите, учащи във ВУМ със свои братя/сестри, съпруг/съпруга, имат право на допълнителна финансова помощ от 230 EUR на година.
Студенти с невзети изпити, не получават стипендии.

* Според условията на европейски стипендии и награди ЕСФ стипендии и награди не са гарантирани - студентът трябва да кандидатства самостоятелно, както и да бъде одобрен от Министерство на образованието и науката в България. Студентите могат да ползват стипендиите си с цел покриване на част от таксата за следващ семестър.

Всички редовни студенти имат право да получават стипендии, след края първи семестър. Те се изчисляват на база резултата от разглеждането на предходните два семестъра (стипендиите за втори семестър се изчисляват въз основа на успеха от първи семестър).

Студентите се класират по успех според годината и професионалното направление. След внасянето на пълния размер на семестриалната такса, стипендията се изплаща ежемесечно, в рамките на 4 месеца за всеки семестър (за зимен семестър от октомври до януари, за летен семестър от март до юни) по банкова сметка предоставена от студента (за всички бакалавърски програми, но с изключение на специалностите: „Хотелиерство и кулинарни изкуства“ и „Гастрономия и кулинарни изкуства“).

Класиране според успеха от всеки предходен семестър в проценти Стипендия за успех Стипендия за активно узастие в живота на ВУМ, други инициативи и приноси (вкл. стипендии от ЕСФ) Общ сбор стипендии
Сред първите 5% €800 €100(€100) €1000(€2000)*
от 6% до 10% €600 €100(€100) €800
от 11% до 20% €400 €100(€100) €600
от 21% до 40% €300 €100(€100) €500
от 41% до 60% €200 €100(€100) €400
от 61% до 80% 0 €100(€100) €200
над 80% 0 €100(€100) 0

Студентски заем

Ако сте гражданин на страна-членка на Европейския съюз или на Европейското икономическо пространство, кандидатствате за бакалавърска или магистърска степен, без преди това да имате придобита такава образователно-квалификационна степен, и сте под 35-годишна възраст, горещо Ви препоръчваме да кандидатствате за нисколихвен студентски заем, гарантиран от Република България

Държавно-гарантираният заем е доста изгоден, давайки Ви възможност да изплатите следването си и дори да покривате ежедневните си разходи. Такъв заем е с много нисък лихвен процент, който по закон не може да надвишава 7 процента.

Не е необходимо да имате каквито и да било гаранции (човек, недвижимо имущество или постоянен доход), тъй като това е държавно гарантиран заем.
От Вас се изисква да плащате лихва само върху сумата, която действително сте похарчили, а не върху цялата сума, която банката е одобрила първоначално.
Дава Ви се едногодишен гратисен период след официалното Ви завършване;

След което, в рамките на 10 години, трябва да изплатите цялата сума на равни месечни вноски

Банките, сключили типов договор за кредитиране на студенти и докторанти са:

Банка ДСК ЕАД

Първа Инвестиционна Банка АД

Райфайзенбанк (България) ЕАД

Алианц Банк България АД

Юробанк България АД (Пощенска банка)

 

Стъпките, които всеки един студент трябва да направи са следните:

Да проверите своето право за кандидатстване за получаване на кредит? - Прочетете чл. 3 от Закона за кредитиране на студенти и докторанти.

Кои документи трябва да приложите? - Прочетете чл. 18, ал. 1 от Закона за кредитиране на студенти и докторанти.

И все пак кои са тези документи? - Прочетете чл. 13 от типовия договор за кредитиране на студенти и докторанти.

Откъде можете да набавите необходимите документи? - Списък на необходимите документи

Откъде можете да разберете кои са банките, сключили с министъра на образованието, младежта и науката типов договор? - Регистър на банките, сключили типов договор за кредитиране на студенти и докторанти.

Избор на банка и след като набавите необходимите документи, попълнете искане за кредит по образец на банката. - Прочетете чл. 13 от типовия договор за кредитиране на студенти и докторанти.

Какво трябва задължително да съдържа договорът за кредит? - Прочетете чл. 6 от типовия договор за кредитиране на студенти и докторанти.

Какво още трябва да знаете? - Прочетете чл. 7, чл. 8, чл. 9, чл. 10, чл. 11, чл. 26, чл. 27, чл. 28, чл. 29 чл. 30 от типовия договор за кредитиране на студенти и докторанти. 

Могат ли да се пре-договарят условията по сключен договор за кредит? - Прочетете чл. 22, чл. 23, чл. 24 и чл. 25 от типовия договор за кредитиране на студенти и докторанти.

 

Банкови сметки на Висше училище по мениджмънт:

Титуляр: Висше училище по мениджмънт (ВУМ)
Адрес на титуляра: Варна, Оборище 13а, България
Име на банката: ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
BIC / SWIFT: UBBSBGSF
Банкова сметка в ЕВРО - IBAN: BG52 UBBS 8888 1400 9394 21
Банкова сметка в лева - IBAN: BG41 UBBS 8888 1000 9114 25
Причина: Заплащане на студентска такса/настаняване .. /име на студента, ID card number, специалност, курс/
Сума: ……
Титуляр: Висше училище по мениджмънт (ВУМ)
Адрес на титуляра: Варна, Оборище 13а, България
Име на банката: Интернешънъл Асет Банк АД
BIC / SWIFT: IABG BGSF
Банкова сметка в ЕВРО - IBAN: BG23 IABG 7495 1400 4891 05
Банкова сметка в лева - IBAN: BG57 IABG 7495 1000 4891 08
Причина: Заплащане на студентска такса/настаняване .. /име на студента, ID card number, специалност, курс/
Сума: ……