fbpx

Придобиването на университетска степен в международно признато бизнес училище може да се окаже трудно от финансова гледна точка за много амбициозни, упорити и надарени бъдещи студенти. Ние във Висше училище по мениджмънт смятаме, че мотивацията и желанието за развитие трябва да бъдат насърчавани.

Ето защо ние се опитваме да поддържаме достъпни такси за обучение. Освен това сме предвидили и редица възможности за финансова подкрепа - стипендия за новоприети студенти, стипендия за отлични резултати, стипендия за извънкласни занимания и спортни постижения.

Ние във Висше училище по мениджмънт вярваме, че мотивацията и стремежът към развитие трябва да бъдат насърчавани.

Всеки студент във Висше училище по мениджмънт има възможността да получава стипендия в размер от 1000 до над 4000 лева годишно (според условията на МОН и Европейски Социален Фонд), в зависимост от резултата при кандидатстване и успеха по време на обучение във ВУМ. ВУМ предлага два основни вида стипендии - за кандидат-студенти и за редовни студенти.

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Стипендии

Новоприети студенти в бакалавърски програмиВсеки новоприет студент в бакалавърска програма на английски език има право да кандидатства за стипендия още през първата академична година на своето обучение.
✔️ Кандидатите, които имат право да получат стипендия на стойност до 250 евро за академичната година, трябва да се явят на мотивационно интервю във ВУМ и изпит по английски език, на които да постигнат успех над 75%.
✔️ Кандидат-студентите могат също да кандидатстват за стипендии, които се предоставят съвместно с компании-партньори на висшето училище, в размер от 250 до 1000 евро за първата академична година. Кандидатите за стипендии, предоставени от компании-партньори на ВУМ, трябва да притежават сертификат по английски език (IELTS, TOEFL, PTE, CAE, SAT) или да са преминали с висок успех държавен зрелостен изпит по английски език.

Правилник за стипендии и такси

Стипендии за бакалаври след първата академична година✔️ След първата академична година във ВУМ студентите с успешно положени изпити от насрочените изпитни сесии съгласно графика за съответната академична година към началото на текущата академична година, имат право да получават стипендия за успех, която се изчислява на база резултата от изпитите от предходните два семестъра.
✔️ Студентите в специалности „Хотелиерство и кулинарни изкуства“ и „Гастрономия и кулинарни изкуства“ с успешно положени изпити от насрочените изпитни сесии съгласно графика за съответната академична година към началото на текущата академична година имат право да получават стипендия за успех, считано от третата година на своето обучение.

Правилник за стипендии и такси

Стипендии за магистриВсеки новоприет студент в магистърска програма има право да кандидатства за стипендия в рамките на процеса на прием във ВУМ.
✔️ Кандидатите, които имат право да получат стипендия на стойност до 250 евро, трябва да се явят на мотивационно интервю във ВУМ и изпит по английски език, на които да постигнат успех над 80%.
✔️ Кандидат-студентите в магистърски програми могат да кандидатстват за стипендия, която се предоставя съвместно с компании – партньори на висшето училище, в размер от 250 до 1000 евро за целия срок на обучението, само ако са притежатели на актуален международен сертификат по английски език (IELTS, TOEFL, PTE, CAE) и са предоставили пълен набор от изискуеми документи в съответната програма.
✔️ Студенти, завършили успешно бакалавърска степен във ВУМ на английски език и продължаващи своето обучение в англоезична магистърска програма на ВУМ, имат право на стипендия в размер от 500 до 1000 евро.

Правилник за стипендии и такси

Студентски заемЗа тази цел, съгласно българското законодателство, те трябва да отговарят на следните изисквания:
Да кандидатстват за бакалавърска или магистърска степен, без преди това да имат придобита такава образователно-квалификационна степен;
  • Да са под 35-годишна възраст;

  • Да имат гражданство на страна членка на ЕС или ЕИП.

  • Държавно-гарантираният заем е доста изгоден, давайки възможност студентът да изплати следването си и дори да покрие ежедневните си разходи. Такъв заем е с много нисък лихвен процент, който по закон не може да надвишава 7 процента.


За студентски заем не са необходими гаранции (гаранти, недвижимо имущество или постоянен доход), тъй като това е държавно гарантиран заем. Лихва се заплаща единствено върху действително похарчената сума, а не върху първоначално одобрения от банката размер на заема.

Дава се едногодишен гратисен период след официалното завършване на студента, след което дължимата сума трябва да се изплати в рамките на 10 години на равни месечни вноски.

Банките, сключили типов договор за кредитиране на студенти и докторанти са:

  • Банка ДСК ЕАД


  • Първа Инвестиционна Банка АД


  • Българо-американска кредитна банка АД


  • Райфайзенбанк (България) ЕАД


  • Алианц Банк България АД


  • Юробанк България АД (Пощенска банка)


  • Инвестбанк АД

Банкови сметки на Висше училище по мениджмънт:

Титуляр: Висше училище по мениджмънт (ВУМ)
Адрес на титуляра: Варна, Оборище 13а, България
Име на банката: Интернешънъл Асет Банк АД
BIC / SWIFT: IABG BGSF
Банкова сметка в ЕВРО - IBAN: BG23 IABG 7495 1400 4891 05
Банкова сметка в лева - IBAN: BG57 IABG 7495 1000 4891 08
Причина: Заплащане на студентска такса/настаняване .. /име на студента, ID card number, специалност, курс/
Сума: ……
×

Hello!

Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us an email to admissions@vum.bg

 

Здравейте!

Щракнете върху някой от нашите представители по-долу, за да разговаряте в WhatsApp или да ни изпратите имейл до admissions@vum.bg

×