Стипендии, семестриални такси и заем

Придобиването на университетска степен в международно признато бизнес училище може да се окаже трудно от финансова гледна точка за много амбициозни, упорити и надарени бъдещи студенти. Ние във Висше училище по мениджмънт смятаме, че мотивацията и желанието за развитие трябва да бъдат насърчавани.

Ето защо ние се опитваме да поддържаме приемливи такси за обучение. Освен това, ние сме предвидили редица възможности за финансова подкрепа – стипендия за новоприети студенти, стипендия за отлични резултати, стипендия за извънкласни занимания и спортни постижения.
По-подробна информация за нашите такси, стипендии и възможности за финансиране можете да получите по-долу.