fbpx

Придобиването на университетска степен в международно признато бизнес училище може да се окаже трудно от финансова гледна точка за много амбициозни, упорити и надарени бъдещи студенти. Ние във Висше училище по мениджмънт смятаме, че мотивацията и желанието за развитие трябва да бъдат насърчавани.

Ето защо ние се опитваме да поддържаме достъпни такси за обучение. Освен това сме предвидили и редица възможности за финансова подкрепа - стипендия за новоприети студенти, стипендия за отлични резултати, стипендия за извънкласни занимания и спортни постижения.

Ние във Висше училище по мениджмънт вярваме, че мотивацията и стремежът към развитие трябва да бъдат насърчавани.

Всеки студент във Висше училище по мениджмънт има възможността да получава стипендия в размер от 1000 до над 4000 лева годишно (според условията на МОН и Европейски Социален Фонд), в зависимост от резултата при кандидатстване и успеха по време на обучение във ВУМ. ВУМ предлага два основни вида стипендии - за кандидат-студенти и за редовни студенти.

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Стипендии за студенти в бакалавърски програми на обучение (граждани на Европейски съюзи от страни извън Европейски съюз)

Стипендии за новоприети студентиВУМ дава възможност на студентите с високи резултати от изпитите за прием да получат стипендия още през първата година от обучението. Под внимание се взимат академичните резултати от дипломата за средно образование, резултатите от изпита по английски език и мотивацията, демонстрирана по време на интервюто за прием. През първия семестър студентите могат да кандидатстват за стипендия до 1000 евро, като точната сума се определя от резултата, постигнат на изпита по английски език (или от представен сертификат) или от SAT и от интервюто за прием.

Стипендии след първи семестър във Висше училище по мениджмънтСтудентите на ВУМ могат да кандидатстват за стипендия след първия семестър на своето обучение в бакалавърска програма на учебното заведение.

След първия семестър студентите могат да получат стипендия въз основа на академичното си представяне, на база резултатите от изпитите от предходните два семестъра (за втория семестър стипендията се изчислява въз основа на успеха през първия семестър).

Студентите се класират по успех според годината и специалността на обучение. При условие, че са заплатени в указаните срокове всички дължими семестриални и административни такси, стипендията се изплаща ежемесечно, в рамките на 4 месеца за всеки семестър, по банкова сметка, предоставена от студента.

Стипендии за студенти в магистърски програми на обучение (граждани на ес и от страни извън ес)Всеки студент в магистърска програма на ВУМ може да кандидатства за стипендия още по време на процеса на кандидатстване.

Стипендиите, отпускани за студенти в магистърски програми на обучение се предоставят от университета или съвместно с компании – партньори на висшето училище и са в размер до 1000 евро за целия срок на обучение.

Кандидатите трябва да са представили валиден международен сертификат за владеене на английски език (IELTS, TOEFL, PTE, CAE), както и пълния набор от изискуеми документи за съответната програма.

Стойността на стипендията се определя според резултатите в сертификата по английски език, както и от акумулирания фонд „Стипендии“ за съответния семестър.

Студентски заемЗа тази цел, съгласно българското законодателство, те трябва да отговарят на следните изисквания:
Да кандидатстват за бакалавърска или магистърска степен, без преди това да имат придобита такава образователно-квалификационна степен;
  • Да са под 35-годишна възраст;

  • Да имат гражданство на страна членка на ЕС или ЕИП.

  • Държавно-гарантираният заем е доста изгоден, давайки възможност студентът да изплати следването си и дори да покрие ежедневните си разходи. Такъв заем е с много нисък лихвен процент, който по закон не може да надвишава 7 процента.


За студентски заем не са необходими гаранции (гаранти, недвижимо имущество или постоянен доход), тъй като това е държавно гарантиран заем. Лихва се заплаща единствено върху действително похарчената сума, а не върху първоначално одобрения от банката размер на заема.

Дава се едногодишен гратисен период след официалното завършване на студента, след което дължимата сума трябва да се изплати в рамките на 10 години на равни месечни вноски.

Банките, сключили типов договор за кредитиране на студенти и докторанти са:

  • Банка ДСК ЕАД


  • Първа Инвестиционна Банка АД


  • Българо-американска кредитна банка АД


  • Райфайзенбанк (България) ЕАД


  • Алианц Банк България АД


  • Юробанк България АД (Пощенска банка)


  • Инвестбанк АД

Банкови сметки на Висше училище по мениджмънт:

Титуляр: Висше училище по мениджмънт (ВУМ)
Адрес на титуляра: Варна, Оборище 13а, България
Име на банката: Интернешънъл Асет Банк АД
BIC / SWIFT: IABG BGSF
Банкова сметка в ЕВРО - IBAN: BG23 IABG 7495 1400 4891 05
Банкова сметка в лева - IBAN: BG57 IABG 7495 1000 4891 08
Причина: Заплащане на студентска такса/настаняване .. /име на студента, ID card number, специалност, курс/
Сума: ……
×

Hello!

Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us an email to admissions@vum.bg

 

Здравейте!

Щракнете върху някой от нашите представители по-долу, за да разговаряте в WhatsApp или да ни изпратите имейл до admissions@vum.bg

×