vum-logo-header-BG

IMG_8580Висше училище по мениджмънт започна да приема документи за прием за Септември 2017.
Септемврийският прием е отворен от 1 март до 30 юни, а семестърът започва през последната седмица на м. септември. Висше училище по мениджмънт предлага следните бакалавърски програми: Бизнес администрация, Маркетинг и мениджмънт, Международни финанси и търговия, Международен бизнес и мениджмънт, Бизнес информационни системи, Софтуерни системи и технологии, Хотелски мениджмънт, Маркетинг и управление на туристическото обслужване, Гостоприемство и кулинарни изкуства. ВУМ предлага и две магистърски програми – Master of Business Administration и International Hospitality and Tourism Management.
Ранният прием е от 1 март до 31 май – желаещите могат да кандидатстват през този период, дори и ако не са завършили предната степен на образованието си – дипломи за завършено средно образование могат да бъдат предоставени и след предварителния прием.
За да кандидатствате във Висше училище по мениджмънт, трябва да изпратите попълнен формуляр за кандидатстване, копие на диплома за завършено средно или висше образование (или академична справка ако дипломата не е налична) и копие на лична карта/ паспорт. Всички документи трябва да бъдат изпратени на admissions@vum.bg. След преглед на документите, Отдел Прием към ВУМ насрочва интервю с кандидата. Интервютата се провеждат лично на място в един от кампусите на ВУМ или онлайн чрез Skype.
Висше училище по мениджмънт е конкурентна институция, предлагаща висококачествено образование. Благодарение на стратегическото си партньорство с Cardiff Metropolitan University, Висше училище по мениджмънт предлага двойни дипломи – след успешно завършване на обучението, студентите получават една българска и една британска диплома!
Кандидатствайте сега и ще имате възможността да се възползвате от предлаганите стипендии. ВУМ разполага със специален фонд за стипендии, като студентите могат да се възползват от стипендия в размер до 1000 Евро на академична година!
Повече информация относно условията за прием, можете да намерите тук.

By Admin