fbpx

ВУМ проведе обучение на висши академични кадри от водещи украински университети

Ректорът на ВУМ доц. Тодор Радев връчи сертификати за успешно преминато обучение на 60 представители на академичния състав от 19 университета в Украйна.

Отчитайки високите международни позиции на ВУМ като едно от водещите бизнес училища в Източна Европа, представители на академичното ръководство и преподаватели от реномирани университети в Киев, Харков, Одеса, Винница, Днипро, Херсон и Мелитопол проведоха интензивен обучителен курс на тема „Иновативни методи и технологии във висшето образование в контекста на глобализацията на съвременния свят“.

Участниците в обучението се запознаха с основните характеристики и предизвикателства на глобалното образование, с иновативните методи и технологии на преподаване във висшите училища, ролята на студента като партньор в глобалното висше образование, наборът от „гъвкави“ умения, които трябва да притежава съвременния преподавател, както и с най-важните характеристики и последствия от глобализацията на образователната среда.

Обучителният курс бе с продължителност от 36 академични часа и се проведе в базите на ВУМ във Варна и Добрич.

Висше училище по мениджмънт – Варна има богата и разнообразна мрежа от повече от 200 активни международни партньора от пет континента. Следвайки своята Стратегия за интернационализация, ВУМ води политика за развитие на активно международно сътрудничество в различни направления – студентско обучение, студентска и преподавателска мобилност, програми за обмен и практика, курсове и програми за допълнителна квалификация и преквалификация и други.

× How can we help you? Available from 09:00 to 18:00