vum-logo-header-BG

На 14 януари 2019 година, Висше училище по мениджмънт проведе семинар за младите предприемачи от ЧПГТП „Райко Цончев“, на който участниците се запознаха с целите на проекта и изпълнените по него дейности. Бяха им представени разработените интелектуални продукти „Наръчник с добри практики по социално предприемачество“ и наръчник „Стъпка по стъпка: Как да станем социални предприемачи за 7 дни“. Тематиката на проекта, както и разработените продукти, предизвикаха интерес в учениците, които с удоволствие дадоха своите коментари за тяхното съдаржание и отбелязаха, че интерактивния им вид допринася за по-голямата атрактивност на материалите. В рамките на семинара, участниците проведоха и активна дискусия, за това, какво в „социално предприемачество“ и какви стъпки биха предприели те самите, за да станат успешни социални предприемачи.
Събитието се организира в рамките на проект 2017-1-IT03-KA205-010865 #PlayEurope – Образователни игри за активно гражданство, в който ВУМ си партнира с още 8 организации от различни държави в Европа.

Повече информация за проекта, както и разработените материали, можете да намерите тук.

By Admin