vum-logo-header-BG

Сдружение „Добруджанско аграрно и бизнес училище“ (ДАБУ), гр. Добрич организира три работни срещи с представители на кулинарния и ресторантьорския бранш в периода 20.02 – 27.02.2018 г. на тема „Меки умения на заетите в кулинарния и ресторантьорския сектор“. В продължение на 2 дни, участниците от Румъния и България, разделени в три групи, дискутират върху темата за личностните умения, които е необходимо да притежават заетите в кулинарния и ресторантьорския сектор. Акцентът е поставен върху три основни професии – готвач, хлебар/сладкар, барман/сервитьор и за тях ще бъдат определени най-важните меки умения, необходими за тези професии. На база резултатите от срещите и анкетите на участниците ще бъде създаден модел за оценка на меките умения на заетите в кулинарния сектор. В програмата на събитията е включена и кулинарна демонстрация от Института по кулинарни изкуства към Висшето училище по мениджмънт – Варна.

Работните срещи се провеждат в рамките на проект „Интегрирани решения за заетост в кулинарния и ресторантьорския сектор за квалифициран и приобщаващ българо-румънски трансграничен регион“, код на проекта 16.4.2.104, eMS код ROBG 192, съ-финансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България. Периодът на изпълнение на проекта е две години – от 29 април 2017 г. до 28 април 2019 г.

Домакин на събитието е Висше училище по мениджмънт.

By Admin