кариера на тестер

Научете концепцията за QA SW и решете дали кариерата на тестер е подходяща за вас. Tози курс предоставя общ преглед на практиките, инструментите и техниките за определяне и оценка на качеството на софтуера по време на разработването, поддръжката и внедряването. Курсът ще обсъди как тестовете могат да се извлекат от изискванията и спецификациите, дизайнерските артефакти или изходния код и да се въведат подходящи инструменти за тестване, които ще бъдат използвани в редица специални упражнения.

Backend API тестване с Python

Научете как да използвате Python за писане на автоматизирани тестове на back-end / API, използвайки действителни API-та. Научете как да използвате Python, за да тествате уеб-услугите или приложните програмни интерфейси. Използваме The Star Wars API за да упражняваме тестване. Ако влизате в света на QA или искате да напреднете в кариерата си, умението за тестване на API ще ускори успеха Ви. Python е един от най-популярните езици за тестване на софтуер и знанието как да го използвате за тестване на API / Back-end ще разшири възможностите Ви. Това е важно допълнение към вашето резюме. След завършване на този курс ще можете да преминете през интервю като имате опит за тестване на API. Също така ще познавате приложни програмни интерфейси за тестване.
 • 2 лекции (непрекъснато добавяне на още примери).

 • Изобилие от приложни програмни интерфейси (крайни точки), с които да практикувате извън този клас.

 • Достатъчен материал и примери, за да можете да създадете проект и да поддържате GitHub/Bitbucket репозитори.

 • Инструменти в индустрията, които да добавите към автобиографията си: MySQL Workbench, MongoDB, Jmeter
 • Какво е тестването на API / REST-API

 • Да пиша автоматизирани тестове на API, използващи Python

 • Различни трикове и методи, използвани при тестване

 • Как се използва инструмент за изпълнение на тестове
 • програмния език Python

 • софтуерното тестване

 • Различни трикове и методи, използвани при тестване

 • контрол на версиите – git / mercurial

 • администраторски акаунт на операционнaтa система – Ubuntu/ Mac/ Windows
 • Лекции 8 учебни часа
 • Цена на курса
 • Продължителност 2 дни
 • Ниво Напреднал
 • Език Български
 • Брой студенти Минимум 8 участника

Jenkins - проект за непрекъсната интеграция

Научете как да автоматизирате част от процеса на разработка на софтуер, осигурявайки функциите на непрекъсната интеграция.
Използване на Jenkins с plugins от Update Center. С Jenkins ще интегрираме Ваш tool/ код в continuous integration & continuous delivery веригата. Ще генерираме HTML репорт и ще запишем артефакти. Ще проектираме изпълнение на задачи по график и параметризирани билдове. Ще свържем Вашия контрол на версиите с Jenkins.
 • 2 лекции (непрекъснато добавяне на още примери).

 • Pipelines

 • Достатъчен материал и примери, за да можете да създадете билд свързан с GitHub/Bitbucket репозитори.
 • Изграждане, внедряване и автоматизация на проект с Jenkins.

 • Continuous Integration & Continuous Delivery

 • Installation on Windows, Mac OS X, Unix-like операционни системи

 • Сonfiguration

 • Plugins
 • програмeн език

 • контрол на версиите – git / mercurial

 • администраторски акаунт на операционнaтa система – Ubuntu/ Mac/ Windows
 • Лекции 8 учебни часа
 • Цена на курса
 • Продължителност 2 дни
 • Ниво Напреднал
 • Език Български
 • Брой студенти Минимум 8 участника

Appium, Selenium Grids

Мобилните приложенията за Android и IOS обикновено се изпълняват на устройства с различни модели и различни платформи. Нужно е автоматизирано тестване за тези приложения. с автоматизирани скриптове. Едно от решенията за това е от Appium, добре известен автоматизиран тестов инструмент за мобилни приложения.
Appium & Selenium тестове на мобилно приложение. Изграждане на Selenium grid c Virtual Machine и свързване с Jenkins CI. Тестване в различни браузъри и версии и на 3 операционни системи.
 • 4 лекции (непрекъснато добавяне на още примери).

 • Pipelines

 • Всички настройки за инсталиране на Appium & Selenium, се полагат като част от курса.

 • Pipelines

 • Умения за тестване на разични версии на Edge/ IE представени от Мicrosoft.
 • Ще получите пълна информация за последната версия на Selenium, където ще бъдете в състояние да автоматизирате всяко мобилно / уеб приложение

 • Ще знаете стандартите за програмиране

 • Ще можете да напишете Mobile Automation framework от нулата

 • Ще можете да създавате HTML / XML отчети.

 • Последно, но не на последно място, можете да преминете интервю и да започнете целия проект за автоматизация на Appium от етапа на проектиране
 • програмeн език

 • контрол на версиите – git / mercurial

 • администраторски акаунт на операционнaтa система – Ubuntu/ Mac/ Windows
 • Лекции 16 учебни часа
 • Цена на курса
 • Продължителност 4 дни
 • Ниво Напреднал
 • Език Български
 • Брой студенти Минимум 8 участника

Kali linux за тестери

Целта на този курс е да ви помогне да научите основите на хакерството и да ви запознае как да станете етичен хакер. Този курс е насочен към тестери, които имат малък или никакъв опит в тестването на хакерско проникване. Този курс съдържа и PDF файлове за всяка една от лекциите, за да ви помогне да продължите. Също така софтуерът, който ще ви е необходим за този курс, е безплатен.
 • 6ч лекции и практика

 • Pipelines

 • Концепции за тестване.

 • Pipelines

 • Генериране и разбиране на отчети за сигурността. Иструменти за: ✔ Cross-site scripting ✔ SQL injection ✔ Path disclosure ✔ Denial-of-service attack ✔ Arbitrary code execution ✔ Memory corruption ✔ Cross-site request forgery ✔ Data breach (information disclosure) ✔ Arbitrary file inclusion ✔ Local file inclusion ✔ Remote file inclusion ✔ Buffer overflow ✔ code injection (JavaScript)
 • основните понятия за етичното хакване с Kali Linux.

 • Ще знаете стандартите за програмиране

 • Използване на : • NMAP • load тестване с LocustIO, Jmeter, • penetration, tools • OWASP ZAP (Zed Attack Proxy) open-source web application security scanner

 • Ще можете да създавате HTML / XML отчети.
 • Основно разбиране за мрежите /Basic Network Understanding (IP addresses, PING)/

 • Компютър със софтуер за виртуални машини (VirtualBox) и администраторски права.
 • Лекции 8 учебни часа
 • Цена на курса
 • Продължителност 2 дни
 • Ниво Напреднал
 • Език Български
 • Брой студенти Минимум 8 участника

Winium

Framework за автоматизация на Windows приложения. Безплатен, opensource, Selenium-базиран. Winium.Desktop тестове на десктоп приложение и автоматизиране с Jenkins CI. Winium.Mobile – тестване на мобилни устройства.
 • 3 лекции по 4 учебни часа (непрекъснато добавяне на още примери)

 • Всички настройки за инсталиране на Winium & Jenkins, се полагат като част от курса

 • Умения за тестване на разични версии на Edge/ IE представени безпатно от Мicrosoft
Ще можете да напишете Winium Automation framework от нулата.
1. Winium.Desktop - Selenium Remote WebDriver за автоматизирано тестване на Windows приложение, базирано на WinFroms и WPF платформи.
2. Winium.Mobile - за мобилни устройства:
Selenium Remote WebDriver изпълнение за автоматизирано тестване на Windows StoreApps и Silverlight приложения, тествани на емулатори Имате Selenium WebDriver за тестване на уеб приложения, Appium за тестване на приложения за iOS и Android. И сега имате инструменти, базирани на Selenium, за тестване на приложения на Windows. Какви са някои от предимствата?
• Можете да пишете тестове с любимите си инструменти за програмиране, като използвате Python, Java, Objective-C, JavaScript с Node.js, PHP, Ruby, C #, Clojure Perl с приложния програмен интерфейс (API) на Selenium WebDriver и клиентски библиотеки.
• Можете да използвате всяки framework за тестване.
 • Приложения за Windows Desktop (WPF, WinForms)

 • Windows Store или Universal Apps за Windows Phone.
 • Windows Phone Silverlight Apps
 • Winium за работния плот
 • Лекции 12 учебни часа
 • Цена на курса
 • Продължителност 3 дни
 • Ниво Напреднал
 • Език Български
 • Брой студенти Минимум 8 участника

Локализация и интернационализация – предизвикателствата към QA

Целта на този курс е да Ви запознае с проблемите на лок ализацията и интернационализацията и да предостави примерен генератор на синтетични тестове.
 • 4ч лекции и практика. Практически въпроси и насоки за L10n /адаптация на дадения продукт за даден регион или културна среда/ и I18n /технологични методи за разработка, които опростяват адаптирането на софтуера към езиковите и културните характеристики на региона (регионите), различни от този, в който продуктът е бил разработен/.

 • Pipelines

 • Концепции за тестване.

 • Pipelines

 • Предоставяне на Python код за примерен генератор на синтетични тестове с L10n и I18n /език и валута/, който лесно може да се адаптира за различни приложения.
 • програмeн език
 • Selenium
 • администраторски акаунт на операционнaтa система – Ubuntu/ Mac/ Windows
 • Лекции 8 учебни часа
 • Цена на курса
 • Продължителност 2 дни
 • Ниво Напреднал
 • Език Български
 • Брой студенти Минимум 8 участника

Aвтоматизиране на визуалното тестване (онагледяване на тестовете) / Visual testing с Python

Целта на този курс е да Ви запознае с проблемите на визуалното тестване и да предостави примерен код за сравнение на изображения, който лесно можете да включите в генератор на синтетични тестове. Разликите в изображенията ще бъдат открити и подчертани. Може да се приложи при тестване на бази данни или със Selenium.
 • 8ч лекции и практика.

 • Практически въпроси и насоки за визуалното тестване

 • Прагматични аспекти.

 • Предоставяне на Python код за примерен сравнение на изображения, който лесно може да се адаптира за различни приложения.
 • програмeн език
 • администраторски акаунт на операционнaтa система – Ubuntu/ Mac/ Windows
 • Лекции 8 учебни часа
 • Цена на курса
 • Продължителност 2 дни
 • Ниво Напреднал
 • Език Български
 • Брой студенти Минимум 8 участника

МиграциянаDBсхема / Schema migrations – приложение в софтуерната разработка и тестване

Целта на този курс е да Ви запознае с нуждата от schema migration и да предостави примерен код за миграции на Mongo DB и MySQL DB , който лесно можете да прилагате в регресивните тестове. Миграциите ще бъдат записани с останалия код в репозитори. Ще се демонстрира прилагане и връщане на миграции. Миграцията на схемата се изпълнява в базата данни, когато е необходимо да се актуализира или да се върне схемата на базата данни към по-нова или по-стара версия. Миграциите се извършват програмно с помощта на инструмента за миграция. Когато извиквате инструмента за мигриране с желаната версия на схемата, инструментът автоматично се прилага или мигрира миграцията в правилната последователност, докато прехвърли базата данни в желаното състояние.
 • 4ч лекции и практика.

 • Практически въпроси и насоки за schema migration - обратими промени в схемата на базата данни.

 • Ще се демонстрират инструменти за миграция на SQL & no SQL DB.
 • програмeн език
 • бази данни
 • контрол на версиите – git / mercurial
 • администраторски акаунт на операционнaтa система – Ubuntu/ Mac/ Windows
 • Лекции 4 учебни часа
 • Цена на курса
 • Продължителност 1 ден
 • Ниво Напреднал
 • Език Български
 • Брой студенти Минимум 8 участника

SW metrics

Тази тема предлага интерактивно запознаване с софтуерните метрики, ориентирани към компютърната наука и инженерството. Обхватът на курса се разделя на:
1. Основни концепции за SW показатели: Определения, мерки, инструменти и методологии.
2. Метрики за управление.
3. Метрики на качеството на софтуера.
4. Метрики на софтуерните изисквания.
 • 4ч лекции и практика.

 • Практически въпроси и насоки.

 • Инструменти за измерване на SW показатели.
 • Анализиране на показателите.

 • Прилагане на инструменти и методологии за изчисляване на показателите.
 • Създаване на персонализиран код и отчети.

 • Ще се използват метрики за Python / C# / Java.
 • програмeн език
 • администраторски акаунт на операционнaтa система – Ubuntu/ Mac/ Windows
 • Лекции 4 учебни часа
 • Цена на курса
 • Продължителност 1 ден
 • Ниво Напреднал
 • Език Български
 • Брой студенти Минимум 8 участника

Стартира на 24.10.2018

Всяка сряда от 18:30

До началото остават:


*При успешна регистрация ще Ви изпратим допълнителна информация за начини на плащане.

Преподавател

ЙОРДАНКА БУДИНОВА

Старши QA Анализатор и Python програмист в Sirma Group

Има опит в automation testing, python, Django, CI, Software metrics - tools and methodologies

Преподавател в: Софтуерни системи и технологии