vum-logo-header-BG
Мотив

За пореден път ние във “Висшето училище по мениджмънт” доказахме, че създаваме бъдещите лидери и се гордеем с постиженията на своите възпитаници. Невероятният успех, който нашите студенти пожънаха, бе неоспоримо доказателство за правилния подход в нашите образователни похвати и методики.

Дипломните работи на четири от нашите студенти завършващи специалността “Международен хотелски мениджмънт” бяха одобрени за публикуване, както и индексирани в една от най-големите световни библиотечни бази Scopus.
Научен ръководител на студентите бе професор Станислав Иванов, който потвърди, че всичките четири дипломни работи са включени в официалната база на Scopus, а пълното им индексиране би могло да отнеме 2-3 месеца. В следващите месеци се очаква и включването на пета публикация, която към момента е на етап редакторско одобрение.

Основните теми засегнати в разработките са насочени към динамиките в украинския туристически сектор и влиянието на икономически и политически фактори от външната среда върху развитието му.

Информация за публикациите и авторите им:

Ivanov, S., Idzhilova, K., & Webster, C. (2016). Impacts of the entry of the Autonomous Republic of Crimea into the Russian Federation on its tourism industry: An exploratory study. Tourism Management, 54, 162-169.

Ivanov, S., & Piddubna, K. (2016). Analysis of prices of accommodation establishments in Kiev: determinants, dynamics and parity. International Journal of Revenue Management (forthcoming)

Ivanov, S., Sypchenko, L. and Webster, C. (2016) International sanctions and Russia’s hotel industry: the impact on business and coping mechanisms of hoteliers. Tourism Planning & Development (forthcoming)

Ivanov, S., Gavrilina, M., Webster, C., & Ralko, V. (2016). Impacts of political instability on tourism industry in Ukraine. Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events (forthcoming)

By Admin