fbpx

ВУМ и БАН с договор за съвместни докторски програми

✔️ Висше училище по мениджмънт (ВУМ) и Институт за икономически изследвания на БАН (ИИИ) сключиха договор за съвместна програма – обучение за придобиване на образователната и научна степен “Доктор” в професионално направление 3.8. Икономика. Страните ще обединят усилията си за организиране на съвместно обучение по докторски програми, акредитирани в ИИИ. Основната цел на програмата е обединяване на образователния потенциал и ресурсите на ВУМ и БАН за провеждане на съвместно обучение на докторанти.Според споразумението ИИИ на БАН ще организира дейността по записване и регистриране на приетите докторанти, ще осигурява образователното ноу-хау, учебни материали и други необходими активи за провеждане на учебния процес. Повече информация относно процедура за прием, може да откриете тук.

✔️ ВУМ от своя страна ще предоставя необходимите учебни зали, информационни ресурси, компютърни лаборатории и др., ще предлага преподаватели и ще участва чрез свой координатор/организатор в управлението и администрирането на програмата.

✔️ В допълнение, висшето училище ще предоставя възможност на студентите по програмата за включване в различни форми на специализация, следдипломна квалификация и други, предлагани в двете институции и в партньорски организации, научни изследвания, научни конференции и др.

✔️ ВУМ и ИИИ на БАН ще отговарят за качеството на учебния процес, като съблюдават за спазване на приетите стандарти на обучение.

×

Hello!

Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us an email to admissions@vum.bg

 

Здравейте!

Щракнете върху някой от нашите представители по-долу, за да разговаряте в WhatsApp или да ни изпратите имейл до admissions@vum.bg

×