Защо да избера MBA във ВУМ?

Висше училище по мениджмънт е една от водещите образователни институции предлагаща MBA програма в България. Това е едно от малкото места в страната, в което студенти учат международен мениджмънт в реална международна среда. Курсовете по програмата се преподават изцяло на английски език, а групите са малки като по този начин се насърчава междукултурния диалог и създаването на професионални връзки. Благодарение на заслужените международни и местни признания, ВУМ е класиран като топ българско висше бизнес училище, спечелило доверието на своя академичен британски партньор Cardiff Metropolitan University. Благодарение на това партньорство, студентите на ВУМ имат възможността да се дипломират с британски магистърски дипломи, без да прекарват 1 година в чужбина, като обучението им се извършва изцяло в корпусите на ВУМ (Варна или София). Тази година MBA програмата във ВУМ е отличена на 9-то място в Източна Европа според Best-Masters.com.

Кандидатствай за стипендия

Много са ползите от получаването на MBA образование, но най-значимата измежду тях е страхотната възможност за кариера в днешния динамичен корпоративен свят.

“Според проучване от 2013 година на Graduate Management Admission Council деветдесет и два процента (92%) от завършилите випуски през 2012 година са започнали работа веднага след дипломирането си — това се счита като най-високият постигнат процент на заетост при завършващите випуски от 2003 година насам. 7 от 10 човека са имали вече осигурена работа преди завършването на съответното висше бизнес училище. Близо 85 процента от завършилите студенти заявяват, че дипломата, от съответното висше бизнес училище, им е помогнала при подбора на кадри. (…) Не само, че завършилите MBA студенти имат по-добри възможности за заетост, но те също и печелят повече пари, отколкото тези, които не са се дипломирали с тази степен.”


Възможности за професионална реализация

Като успешно завършили MBA програмата, вие можете да добавите в своя лист за професионална реализация не само банков и финансов мениджмънт, счетоводство и икономика, но може да използвате набраният опит и знания като отправна точка за по-високи управленски позиции. MBA дипломата отваря възможности за ръководни позиции във всички бизнес области. Част от най-добрите позиции на завършили MBA студенти са в областта на връзки с обществеността, рекламата, продажбите, маркетинг и събитиен мениджмънт.

ВУМ подготвя своите магистърски студенти за силно конкурентния пазар на труда като им предоставя практически съвети и напътствия. Висшето училище създава и поддържа отлични връзки между своите студенти и представителите на бизнеса (различни агенции, държавни институции, НПО и други организации в Обединеното Кралство(ОК), Германия, Испания, Португалия, Литва, Латвия, България и др.)


Възможност за двойна диплома

Българска диплома за степен „Магистър по бизнес администрация“, издадена от Висше училище по мениджмънт и британска диплома за степен „Master of Business Administration“, издадена от Cardiff Metropolitan University. Възможността за двойна диплома е в пряка зависимост от професионалното направление и специалност на придобитата бакалавърска степен.


Начало на програмата и език на обучение:

Начало: МБА програмата стартира в началото на месец октомври през всяка академична година

Език на обучение: Английски език


Продължителност на обучението:

За дипломиране с английска диплома: 3 семестъра в рамките на 1 календарна година

За дипломиране с българска диплома: 4 семестъра в рамките на 1 календарна година и 4 месеца.


Модули на обучение

В зависимост от избрания корпус на обучение, лекциите се провеждат в четвъртък и петък след 17:30 часа и събота от 9:00 до 17:00 часа. Програмата е направена в редовна форма, подходяща за работещи.

Основните модули, които се покриват по време на програмата са:

 1. People & Organisations
 2. Accounting for Decision Makers
 3. Marketing
 4. Supply and Operations Management
 5. Strategic Management
 6. Dissertation

 

МВА програмата дава възможност за специализация в определена област, например (МВА Project Management). За да завършат МВА със специализация, студентите трябва да преминат успешно през два специализирани модула в избрания сектор и да защитят дипломната си работа с тема в същата област. За стартирането на определена специализация е необходимо да се формира група от минимум 10 човека. Областите за специализация са следните:

MBA Project Management
MBA Product Development Management
MBA Health Sector Management
MBA Marketing 
MBA International Finance
MBA Human Resources

А допълнителните модули към съответните области на специализация са:

 1. Project Management Theory and Practice
 2. Project Management Case Studies
 3. Finance for International Business
 4. Capital Markets and Derivatives
 5. Managing People in a Global Context
 6. Leadership and Developing People
 7. Product Development Management
 8. Managing the Product Development Process
 9. Buyer Behaviour and Relationships in a Global Context
 10. Strategic Global Marketing
 11. Health Cognitive Informatics
 12. Health Sector Project Management

УЧЕБНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Учебен план:

 

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА БА МАГИСТЪР


Преподаватели

Преподавателският екип е съставен, както от одобрени лектори на ВУМ от британския академичен партньор Cardiff Metropolitan (Cardiff Met). Съдържанието на всички изпити преминава през предварителното одобрение от комисията по качество на Cardiff Met. Студентите на ВУМ получават своите регистрации за достъп до безплатните учебни материали в началото на всяка учебна година. Електронният им достъп ги свързва със световни електронни бази данни, съдържащи необходимите учебници, помагала и изследвания за подготовка през годината. Всички учебни методи и ресурси са изцяло заимствани от академичния партньор на ВУМ – Cardiff Mett.

В основата на обучението лежи натрупването и утвърждаването на лидерски качества, умения за вземане на решения и комуникация, както и необходимите умения на един преуспяващ мениджър за общуване и дисциплинираност.


Кандидатствайте сега:

Основните документи, които трябва да подадете при кандидатстване са:

 1. Попълнена форма за кандидатстване
 2. Копие от дипломата с висше образование „Професионален бакалавър“ или „Бакалавър“
 3. Копие от IELTS сертификат за владеене на английски език или организиране на дата за входящ изпит по английски в корпус на ВУМ

Подробен списък с всички необходими документи открийте тук.
Съберете всички документи, сканирайте и ги изпратете на e-mail: admissions@vum.bg за обучение в град Варна или на office@iuc.bg за обучение в гр. София

След като разгледаме Вашата кандидатура ще се свържем с Вас, за да Ви информираме за нашата обратна връзка.

Кандидатствай за стипендия