Международен бизнес и мениджмънт

Програмата на ВУМ Международен бизнес и мениджмънт има за цел да изгражда хора със стратегическо мислене, с визия и подход към международния бизнес.

Програмата изгражда лидери, способни да дискутират културни, етични и социални въпроси, свързани с международния бизнес, и да предлагат политики по отношение на корпоративната социална отговорност.

Тази програма ще развие способността Ви да преценявате международните инвестиции, интеркултурните организации и тяхната интеграция както в локални контексти, така и в световната финансова система. След завършване на програмата ще имате собствена гледна точка и прозрения относно организационното поведение, информационните системи и управлението на човешките ресурси. Ще бъдете в състояние да разграничавате бизнес мениджмънта в глобален, регионален и местен контекст.

Специалността “Международен бизнес и мениджмънт” е акредитирана специалност от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) в Република България в профил “Икономика”.

Задължителните модули на програмата са:

 • Икономика и бизнес среда
 • Маркетинг и бизнес комуникации
 • Изучаване на чужд език: (Английски като основен и един допълнителен)
 • Изследователски методи
 • Счетоводство и финанси
 • Мениджмънт
 • Организационно поведение
 • Маркетингови изследвания и маркетингови комуникации
 • Бизнес планиране (избираем предмет)
 • Предприемачество (избираем предмет)
 • Международен бизнес и културни различия
 • Международен маркетинг (избираем предмет)
 • Мениджмънт на промяната (избираем предмет)
 • Стратегически мениджмънт (избираем предмет)
 • Информационни системи за стратегически мениджмънт (избираем предмет)
 • Между културни познания за бизнеса
Избираемите учебни дисциплини, както и втори чужд език, се предлагат при заявен интерес от определен брой студенти.
Допълнителна информация 3-годишен курс на обучение:

Учебни характеристики

1 курс
2 курс
3 курс
Учебен план
Квалификационна характеристика
Допълнителна информация 4-годишен курс на обучение:

Учебни характеристики

1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
1 г надстроечна
Учебен план - редовна форма на обучение
Учебен план - задочна форма на обучение
Квалификационна характеристика

Надстроечна година:

Учебен план - бакалавър след проф. бакалавър
Ние във ВУМ сме решили да даваме шанс на колкото може повече мотивирани и амбициозни студенти, които да започнат своето бляскаво бъдеще в областта на бизнеса, гостоприемството, компютърните науки и информационните технологии. Висше училище по мениджмънт стриктно следва правилата и разпоредбите на Министерството на образованието и науката на Република България.

Изисквания за прием на български граждани или на кандидати с двойно гражданство, едно от които е българско

Завършено средно образование

Преподаването се извършва на английски език, с оглед на което кандидат-студентът трябва да удостовери своето ниво на владеене на английски чрез международно признат сертификат за владеене на английски език (TOEFL IBT, SAT, IELTS и др.). Допустими са следните минимални резултати: TOEFL IBT с минимален резултат 79 точки; SAT – над 1000 точки от двете части; IELTS – 6.0 (или еквивалентен резултат от друга тестова система). Забележка: При липсата на такъв сертификат, кандидат-студентът може да положи изпит по английски език, организиран от ВУМ, на място или онлайн. Забележка: При недостатъчно ниво или липса на познания по английски език, бъдещият студент може да се запише в подготвителен курс по английски език към ВУМ или да се включи в допълнителен езиков модул.

Стъпки за кандидатстване

Стъпки за кандидатстване за български граждани или на кандидати с двойно гражданство, едно от които е българско
Подаване на документи 
 • Формуляр за кандидатстване можете да намерите тук
 • Диплома за завършена гимназия (средно образование) или писмо, потвърждаващо годината и учебния срок, ако се кандидатства преди завършване на гимназия;
 • Сертификат за владеене на английски език (ако има такъв);
 • Паспорт или лична карта (за лица, които не са граждани на Република България);
 • Изисквания за прием на чужденци, граждани на ЕС или на страни извън ЕС

  Завършено средно образование

  Кандидат-студентът трябва успешно да е завършил средното си образование в официално акредитирано средно общообразователно училище (гимназия) със среден успех от общите предмети 62 %. Забележка: Ако бъдещият студент все още се обучава в средно общообразователно училище (гимназия), е възможно предварително кандидатстване.

  Познания по английски език

  Преподаването се извършва на английски език, с оглед на което кандидат-студентът трябва да удостовери своето ниво на владеене на английски чрез международно признати сертификат за владеене на английски език (TOEFL IBT, SAT, IELTS и др.). Допустими са следните минимални резултати: TOEFL IBT с минимален резултат 79 точки; SAT – над 1000 точки от двете части; IELTS – 6.0 (или еквивалентен резултат от друга тестова система) Забележка: При липсата на такъв сертификат, кандидат-студентът може да положи изпит по английски език, организиран от ВУМ, на място или онлайн. Забележка: При недостатъчно ниво или липса на познания по английски език, кандидат-студентът може да се запише в подготвителен курс по английски език към ВУМ или да се включи в допълнителен езиков модул.

  Стъпки за кандидатстване

  Стъпки за кандидатстване за чужденци, граждани на ЕС или на държави извън ЕС:
  Подаване на документи
  1. Формуляр за кандидатстване можете да намерите тук
  2. Диплома за завършена гимназия (средно образование) или писмо, потвърждаващо годината и учебния срок, ако се кандидатства преди завършване на гимназия
  3. Сертификат за владеене на английски език (ако има такъв)
  4. Паспорт или лична карта.

  Начало на програмата и език на обучение:

  АКАДЕМИЧЕН СТАРТ: Всяка академична година стартира в края на месец септември като лекциите стартират в началото на месец октомври. Програмата също дава възможност за прием и през месец февруари в началото на втори семестър.
  ЕЗИК НА ОБУЧЕНИЕ: Английски език

  Продължителност на обучението:

  3 години (6 семестъра) за студенти в редовна форма на обучение, които желаят да се дипломират с българска диплома за професионален бакалавър по “Международен бизнес и мениджмънт”, издадена от Висше училище по мениджмънт, и британска диплома за бакалавър (BA(Hons)), специалност “Международен бизнес и мениджмънт”, издадена от Cardiff Metropolitan University, Великобритания.
  4 години (8 семестъра) за студенти в редовна форма на обучение, които желаят да се дипломират с българска диплома за академичен бакалавър по “Международен бизнес и мениджмънт”, издадена от Висше училище по мениджмънт, и британска диплома за бакалавър (BA(Hons)), специалност “Международен бизнес и мениджмънт”, издадена от Cardiff Metropolitan University, Великобритания.

  Място и форма на обучение

  МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: В корпусите на ВУМ в градовете Варна, София и Добрич.
  ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Всички приети студенти ще бъдат записани в редовна форма на обучение като часовете на студентите записали се в корпуса на ВУМ в град Варна ще се провеждат от понеделник до сряда (включително) от 9:00 до 14 часа. Като практическите занятия ще бъдат определени в останалите дни от седмицата по предварително планиран график, който ще се предоставя на студентите.

  Двойна диплома

  Българска диплома за професионален бакалавър по “Международен бизнес и мениджмънт”, издадена от Висше училище по мениджмънт, и британска диплома за бакалавър (BA(Hons)), специалност “Международен бизнес и мениджмънт”, издадена от Cardiff Metropolitan University, Великобритания Забележка: Можете да изкарате и трите години на своето обучение във ВУМ, България.

  Ако даден студент, преди третата година от обучението си, реши да се прехвърли в Business and Hotel Management School, Швейцария, при завършването си може да получи българска диплома за бакалавър по “Международен бизнес и мениджмънт”, издадена от ВУМ, и швейцарска диплома за бакалавър по “Глобален мениджмънт”, издадена от Business and Hotel Management School, Швейцария.

  Семестриална такса: 1550 Euro за семестър
  Продължителност на обучението: 6-8 семестъра
  Начални дати: Октомври/ Февруари
  Корпуси на обучение: Варна, Добрич, София (според избраната специалност)
  След завършването си ще бъдете квалифицирани да заемате позиции в области като стратегически мениджмънт и маркетинг, международно бизнес планиране, човешки ресурси, бранд мениджмънт, продажби, финанси и редица други сфери на световния бизнес. След първата и втората година от следването Ви ще бъдете на задължителен стаж в компании не само в България, но и във Великобритания, Германия, Испания, Гърция, Малта, Литва, Латвия и др.