Програмата на ВУМ Международен бизнес и мениджмънт има за цел да изгражда хора със стратегическо мислене, с визия и подход към международния бизнес. Програмата изгражда лидери, способни да дискутират културни, етични и социални въпроси, свързани с международния бизнес, и да предлагат политики по отношение на корпоративната социална отговорност.

Тази програма ще развие способността Ви да преценявате международните инвестиции, интеркултурните организации и тяхната интеграция както в локални контексти, така и в световната финансова система. След завършване на програмата ще имате собствена гледна точка и прозрения относно организационното поведение, информационните системи и управлението на човешките ресурси. Ще бъдете в състояние да разграничавате бизнес мениджмънта в глобален, регионален и местен контекст.


ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНA РЕAЛИЗАЦИЯ

След завършването си ще бъдете квалифицирани да заемате позиции в области като стратегически мениджмънт и маркетинг, международно бизнес планиране, човешки ресурси, бранд мениджмънт, продажби, финанси и редица други сфери на световния бизнес. След първата и втората година от следването Ви ще бъдете на задължителен стаж в компании не само в България, но и във Великобритания, Германия, Испания, Гърция, Малта, Литва, Латвия и др.


ДВОЙНА ДИПЛОМА*:

 1. Българска диплома за професионален бакалавър по “Международен бизнес и мениджмънт”, издадена от Висше училище по мениджмънт, и британска диплома за бакалавър (BA(Hons)), специалност “Международен бизнес и мениджмънт”, издадена от Cardiff Metropolitan University, Великобритания Забележка: Можете да изкарате и трите години на своето обучение във ВУМ, България.
 2. Ако даден студент, преди третата година от обучението си, реши да се прехвърли в Business and Hotel Management School, Швейцария, при завършването си може да получи българска диплома за бакалавър по “Международен бизнес и мениджмънт”, издадена от ВУМ, и швейцарска диплома за бакалавър по “Глобален мениджмънт”, издадена от Business and Hotel Management School, Швейцария.
  Партньорските университети на ВУМ предлагат на нашите студенти специални условия и тарифи.

*възможна опция единствено за студенти в редовна форма на обучение


МЯСТО И ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: В корпусите на ВУМ в градовете Варна, София и Добрич.
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Всички приети студенти ще бъдат записани в редовна форма на обучение като часовете на студентите записали се в корпуса на ВУМ в град Варна ще се провеждат през делничните дни на седмицата в часовия диапазон от 18:00 до 21:00 ч., а в съботите от 09:00 до 16:00ч.


АКАДЕМИЧЕН СТАРТ И ЕЗИК НА ОБУЧЕНИЕ

АКАДЕМИЧЕН СТАРТ: Всяка академична година стартира в края на месец септември като лекциите стартират в началото на месец октомври. Програмата също дава възможност за прием и през месец февруари в началото на втори семестър.
ЕЗИК НА ОБУЧЕНИЕ: Английски език


ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОГРАМАТА

3 години (6 семестъра) за студенти в редовна форма на обучение, които желаят да се дипломират с българска диплома за професионален бакалавър по “Международен бизнес и мениджмънт”, издадена от Висше училище по мениджмънт, и британска диплома за бакалавър (BA(Hons)), специалност “Международен бизнес и мениджмънт”, издадена от Cardiff Metropolitan University, Великобритания.

4 години (8 семестъра) за студенти в редовна форма на обучение, които желаят да се дипломират с българска диплома за академичен бакалавър по “Международен бизнес и мениджмънт”, издадена от Висше училище по мениджмънт, и британска диплома за бакалавър (BA(Hons)), специалност “Международен бизнес и мениджмънт”, издадена от Cardiff Metropolitan University, Великобритания.


СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА

Специалността “Международен бизнес и мениджмънт” е акредитирана специалност от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) в Република България в профил “Икономика”.

Някои от задължителните модули на програмата са:

 • Икономика
 • Маркетинг и бизнес среда
 • Изучаване на чужд език: (Английски като основен и един допълнителен)
 • Изследователски методи
 • Счетоводство и финанси
 • Мениджмънт
 • Организационно поведение
 • Маркетингови изследвания
 • Бизнес операции и планиране (избираем предмет)
 • Международен маркетинг
 • Стратегически мениджмънт
 • Информационни технологии
 • Между културни познания за бизнеса

Избираемите учебни дисциплини се предлагат при заявен интерес от определен брой студенти.

Допълнителна информация 3-годишен курс на обучение:

Учебни характеристики

Учебен план

Квалификационна характеристика

Допълнителна информация 4-годишен курс на обучение:

Учебни характеристики

Учебен план – редовна форма на обучение

Учебен план – задочна форма на обучение

Квалификационна характеристика

Надстроечна година:

Учебен план – бакалавър след проф. бакалавър


Преподавателски състав

Лекторският състав на програмата бива ежегодно проверяван и одобряван от британския академичен партньор на ВУМ Cardiff Metropolitan University (Cardiff Met). Лекциите по програмата биват преподавани от български и британски академици, минали през проверката на комитета за „Контрол на качествено преподаване“ към Cardiff Met.

Освен подбраният лекторски състав, студентите на ВУМ получават в началото на академичната година своите потребителски имена и пароли за достъп до онлайн порталите и информационни бази данни. Благодарение на този свободен достъп, студентите могат да изтеглят необходимите книги, учебници, журнали и др. Всички учебни помагала и ресурси са изцяло обвързани с изискванията на академичният партньор на ВУМ – Cardiff Met.


Кандидатствай сега:

За да стартирате процеса за прием, вие трябва да ни изпратите следните апликационни документи:

  1. Попълнена апликационна форма
  2. Сканирано копие на диплома за средно образование
  3. Копие на сертификат от изкарани курсове по английски език (когато е наличен) в случай, че не е наличен се организира дата вътрешно институционален изпит в корпусите на ВУМ.

От тук, може да намерите всички необходими документи за кандидатстване

След като съберете по-горните документи, ги изпратете на имейл адрес: admissions@vum.bg.

След преглеждане на получените документи, представител на отдел „Прием“, ще се свърже с вас.