Специалността осигурява комбинация от основни познания, които отразяват икономическата, екологичната и социалната среда на туризма.

Този курс има за цел да отговори на сериозните нужди на туристическия сектор и неговата широка гама от услуги в световен мащаб. Успешните мениджъри трябва да съумяват да се справят в един ориентиран към промяна бизнес контекст и да проявяват алтернативно мислене. Бихме Ви насърчили да мислите “извън кутията”, да разширите перспективата си за туризма и модерните му форми, и да дадете своя принос в полза на реалния бизнес.
Мислете алтернативно, запишете се сега!


ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНA РЕAЛИЗАЦИЯ

Подготвянето на студенти за професионална реализация в сферата на туристическия маркетинг е основна цел на програмата. Професионалистите в тази сфера отговарят за рекламата и популяризирането на редица стоки и услуги, като се започне от хотел и се стигне до специално събитие.
Завършването на тази програма подготвя студентите за множество маркетингови позиции на входно ниво: асистент туристически маркетинг, маркетинг координатор, маркетинг представител, асистент промоции и др.
Всички студенти, обучаващи се по тази програма, трябва да изкарат два задължителни стажа в рамките на следването си. Тези стажове са с продължителност, варираща от 2 до 3-4 месеца, и се провеждат в туристически организации, малки или големи рекламни агенции или в маркетинг отделите на хотелски вериги от висок клас, туроператорски и туристически агенции.


ДВОЙНА ДИПЛОМА*:

 1. Българска диплома за професионален/академичен бакалавър по “Маркетинг и управление на хотелиерството и туризма”, издадена от Висше училище по мениджмънт, и британска диплома за бакалавър (BA(Hons)), специалност “Международен туристически мениджмънт”, издадена от Cardiff Metropolitan University, Великобритания Забележка: Можете да изкарате и трите години на своето обучение във ВУМ, България.
 2. Ако даден студент, преди третата година от обучението си, реши да се прехвърли в Business and Hotel Management School, Швейцария, след завършването си може да получи българска диплома за бакалавър по „Маркетинг и управление на хотелиерството и туризма“, издадена от ВУМ, и швейцарска диплома за бакалавър по „Международен туристически мениджмънт“, издадена от Business and Hotel Management School, Швейцария.
  Партньорските университети на ВУМ предлагат на нашите студенти специални условия и тарифи.

*възможна опция единствено за студенти в редовна форма на обучение


МЯСТО И ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: В корпусите на ВУМ в градовете Варна и Добрич.
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Всички приети студенти ще бъдат записани в редовна форма на обучение като часовете на студентите записали се в корпуса на ВУМ в град Варна ще се провеждат през делничните дни на седмицата в часовия диапазон от 18:00 до 21:00 ч., а в съботите от 09:00 до 16:00ч.


АКАДЕМИЧЕН СТАРТ И ЕЗИК НА ОБУЧЕНИЕ

АКАДЕМИЧЕН СТАРТ: Всяка академична година стартира в края на месец септември като лекциите стартират в началото на месец октомври. Програмата също дава възможност за прием и през месец февруари в началото на втори семестър.
ЕЗИК НА ОБУЧЕНИЕ: Английски език


ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОГРАМАТА

3 години (6 семестъра) за студенти в редовна форма на обучение, които желаят да се дипломират с българска диплома за професионален бакалавър по “Маркетинг и управление на хотелиерството и туризма”, издадена от Висше училище по мениджмънт, и британска диплома за бакалавър (BA(Hons)), специалност “Международен туристически мениджмънт”, издадена от Cardiff Metropolitan University, Великобритания.


СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА

Специалността “Маркетинг и управление на хотелиерството и туризма” е акредитирана специалност от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) в Република България в профил “Туризъм”.

Някои от задължителните модули на програмата са:

 • Икономика и бизнес среда
 • Маркетинг и бизнес комуникации
 • Изучаване на чужд език: (Английски като основен и един допълнителен език)
 • Изследователски методи
 • Счетоводство и финанси
 • Мениджмънт
 • Въведение в туризма
 • Управление на хотела
 • Предприемачество (избираем модул)
 • Бизнес планиране (избираем модул)
 • Управление на специални събития (избираем модул)
 • Стратегически мениджмънт
 • Алтернативен туризъм

Избираемите учебни дисциплини се предлагат при заявен интерес от определен брой студенти.

Учебни характеристики 1 част2 част

Учебен план

Квалификационна характеристика


Преподавателски състав

Лекторският състав на програмата бива ежегодно проверяван и одобряван от британския академичен партньор на ВУМ Cardiff Metropolitan University (Cardiff Met). Лекциите по програмата биват преподавани от български и британски академици, минали през проверката на комитета за „Контрол на качествено преподаване“ към Cardiff Met.
Освен подбраният лекторски състав, студентите на ВУМ получават в началото на академичната година своите потребителски имена и пароли за достъп до онлайн порталите и информационни бази данни. Благодарение на този свободен достъп, студентите могат да изтеглят необходимите книги, учебници, журнали и др. Всички учебни помагала и ресурси са изцяло обвързани с изискванията на академичният партньор на ВУМ – Cardiff Mett.


Кандидатствай сега:

За да стартирате процеса за прием, вие трябва да ни изпратите следните апликационни документи:

  1. Попълнена апликационна форма
  2. Сканирано копие на диплома за средно образование
  3. Копие на сертификат от изкарани курсове по английски език (когато е наличен) в случай, че не е наличен се организира дата вътрешно институционален изпит в корпусите на ВУМ.

От тук, може да намерите всички необходими документи за кандидатстване

След като съберете по-горните документи, ги изпратете на имейл адрес: admissions@vum.bg.

След преглеждане на получените документи, представител на отдел „Прием“, ще се свърже с вас.