Маркетинг и Управление на Хотелиерството и Туризма

Специалността осигурява комбинация от основни познания, които отразяват икономическата, екологичната и социалната среда на туризма.

Този курс има за цел да отговори на сериозните нужди на туристическия сектор и неговата широка гама от услуги в световен мащаб. Успешните мениджъри трябва да съумяват да се справят в един ориентиран към промяна бизнес контекст и да проявяват алтернативно мислене. Бихме Ви насърчили да мислите “извън кутията”, да разширите перспективата си за туризма и модерните му форми, и да дадете своя принос в полза на реалния бизнес. Мислете алтернативно, запишете се сега!

Специалността “Маркетинг и управление на хотелиерството и туризма” е акредитирана специалност от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) в Република България в профил “Туризъм”.

Задължителните модули на програмата са:

 • Икономика и бизнес среда
 • Икономика и бизнес среда
 • Маркетинг и бизнес комуникации
 • Маркетинг и бизнес комуникации
 • Изучаване на чужд език: (Английски като основен и един допълнителен език)
 • Изучаване на чужд език: (Английски като основен и един допълнителен език)
 • Изследователски методи
 • Изследователски методи
 • Счетоводство и финанси
 • Счетоводство и финанси
 • Мениджмънт
 • Мениджмънт
 • Въведение в туризма
 • Въведение в туризма
 • Управление на хотела
 • Управление на хотела
 • Туризъм мениджмънт
 • Предприемачество (избираем модул)
 • Предприемачество (избираем модул)
 • Бизнес планиране (избираем модул)
 • Бизнес планиране (избираем модул)
 • Управление на специални събития (избираем модул)
 • Управление на специални събития (избираем модул)
 • Фестивални и културни събития (upon selection)
 • Етика в туризма
 • Стратегически мениджмънт
 • Стратегически мениджмънт
 • Туристическа култура, сила и идентичност
 • Алтернативен туризъм
 • Избираемите учебни дисциплини, както и втори чужд език, се предлагат при заявен интерес от определен брой студенти.

  Учебни характеристики

  Ние във ВУМ сме решили да даваме шанс на колкото може повече мотивирани и амбициозни студенти, които да започнат своето бляскаво бъдеще в областта на бизнеса, гостоприемството, компютърните науки и информационните технологии. Висше училище по мениджмънт стриктно следва правилата и разпоредбите на Министерството на образованието и науката на Република България.

  Изисквания за прием на български граждани или на кандидати с двойно гражданство, едно от които е българско

  Завършено средно образование

  Преподаването се извършва на английски език, с оглед на което кандидат-студентът трябва да удостовери своето ниво на владеене на английски чрез международно признат сертификат за владеене на английски език (TOEFL IBT, SAT, IELTS и др.). Допустими са следните минимални резултати: TOEFL IBT с минимален резултат 79 точки; SAT – над 1000 точки от двете части; IELTS – 6.0 (или еквивалентен резултат от друга тестова система). Забележка: При липсата на такъв сертификат, кандидат-студентът може да положи изпит по английски език, организиран от ВУМ, на място или онлайн. Забележка: При недостатъчно ниво или липса на познания по английски език, бъдещият студент може да се запише в подготвителен курс по английски език към ВУМ или да се включи в допълнителен езиков модул.

  Стъпки за кандидатстване

  Стъпки за кандидатстване за български граждани или на кандидати с двойно гражданство, едно от които е българско
  Подаване на документи 
 • Формуляр за кандидатстване можете да намерите тук
 • Диплома за завършена гимназия (средно образование) или писмо, потвърждаващо годината и учебния срок, ако се кандидатства преди завършване на гимназия;
 • Сертификат за владеене на английски език (ако има такъв);
 • Паспорт или лична карта (за лица, които не са граждани на Република България);
 • Изисквания за прием на чужденци, граждани на ЕС или на страни извън ЕС

  Завършено средно образование

  Кандидат-студентът трябва успешно да е завършил средното си образование в официално акредитирано средно общообразователно училище (гимназия) със среден успех от общите предмети 62 %. Забележка: Ако бъдещият студент все още се обучава в средно общообразователно училище (гимназия), е възможно предварително кандидатстване.

  Познания по английски език

  Преподаването се извършва на английски език, с оглед на което кандидат-студентът трябва да удостовери своето ниво на владеене на английски чрез международно признати сертификат за владеене на английски език (TOEFL IBT, SAT, IELTS и др.). Допустими са следните минимални резултати: TOEFL IBT с минимален резултат 79 точки; SAT – над 1000 точки от двете части; IELTS – 6.0 (или еквивалентен резултат от друга тестова система) Забележка: При липсата на такъв сертификат, кандидат-студентът може да положи изпит по английски език, организиран от ВУМ, на място или онлайн. Забележка: При недостатъчно ниво или липса на познания по английски език, кандидат-студентът може да се запише в подготвителен курс по английски език към ВУМ или да се включи в допълнителен езиков модул.

  Стъпки за кандидатстване

  Стъпки за кандидатстване за чужденци, граждани на ЕС или на държави извън ЕС:
  Подаване на документи
  1. Формуляр за кандидатстване можете да намерите тук
  2. Диплома за завършена гимназия (средно образование) или писмо, потвърждаващо годината и учебния срок, ако се кандидатства преди завършване на гимназия
  3. Сертификат за владеене на английски език (ако има такъв)
  4. Паспорт или лична карта.

  Място и форма на обучение

  МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: В корпусите на ВУМ в градовете Варна и Добрич.
  ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Всички приети студенти ще бъдат записани в редовна форма на обучение като часовете на студентите записали се в корпуса на ВУМ в град Варна ще се провеждат от понеделник до сряда (включително) от 9:00 до 14 часа. Като практическите занятия ще бъдат определени в останалите дни от седмицата по предварително планиран график, който ще се предоставя на студентите.

  Продължителност на програмата

  3 години (6 семестъра) за студенти в редовна форма на обучение, които желаят да се дипломират с българска диплома за професионален бакалавър по “Маркетинг и управление на хотелиерството и туризма”, издадена от Висше училище по мениджмънт, и британска диплома за бакалавър (BA(Hons)), специалност “Международен туристически мениджмънт”, издадена от Cardiff Metropolitan University, Великобритания.

  Aкадемичен старт и език на обучение

  АКАДЕМИЧЕН СТАРТ: Всяка академична година стартира в края на месец септември като лекциите стартират в началото на месец октомври. Програмата също дава възможност за прием и през месец февруари в началото на втори семестър.
  ЕЗИК НА ОБУЧЕНИЕ: Английски език

  Двойна диплома

  Българска диплома за професионален/академичен бакалавър по “Маркетинг и управление на хотелиерството и туризма”, издадена от Висше училище по мениджмънт, и британска диплома за бакалавър (BA(Hons)), специалност “Международен туристически мениджмънт”, издадена от Cardiff Metropolitan University, Великобритания Забележка: Можете да изкарате и трите години на своето обучение във ВУМ, България.
  Ако даден студент, преди третата година от обучението си, реши да се прехвърли в Business and Hotel Management School, Швейцария, след завършването си може да получи българска диплома за бакалавър по „Маркетинг и управление на хотелиерството и туризма“, издадена от ВУМ, и швейцарска диплома за бакалавър по „Международен туристически мениджмънт“, издадена от Business and Hotel Management School, Швейцария.
  Семестриална такса: 1550 Euro за семестър
  Продължителност на обучението: 6-8 семестъра
  Начални дати: Октомври/ Февруари
  Корпуси на обучение: Варна, Добрич, София (според избраната специалност)
  Подготвянето на студенти за професионална реализация в сферата на туристическия маркетинг е основна цел на програмата. Професионалистите в тази сфера отговарят за рекламата и популяризирането на редица стоки и услуги, като се започне от хотел и се стигне до специално събитие. Завършването на тази програма подготвя студентите за множество маркетингови позиции на входно ниво: асистент туристически маркетинг, маркетинг координатор, маркетинг представител, асистент промоции и др.
  Всички студенти, обучаващи се по тази програма, трябва да изкарат два задължителни стажа в рамките на следването си. Тези стажове са с продължителност, варираща от 2 до 3-4 месеца, и се провеждат в туристически организации, малки или големи рекламни агенции или в маркетинг отделите на хотелски вериги от висок клас, туроператорски и туристически агенции.