Маркетинг и мениджмънт

Навярно сред всички функционални области в бизнеса, маркетингът е от най-решаващо значение. Да си успешен в маркетинга означава да си успешен мениджър.

Нашата програма Маркетинг и мениджмънт ще Ви подготви за това. Маркетингът и мениджмънтът трябва постоянно да следят състоянието на конкуренцията и пазарното търсене.

Нужно е маркетингът да изпреварва иновациите и бизнес тенденциите. За да станеш успешен маркетинг мениджър, от теб не се изисква само стратегическо мислене и устойчивост на стрес. Необходимо е да проявяваш самодисциплина и търпение, да мислиш критично, да се стремиш към усъвършенстване, да бъдеш силен екипен играч, да насърчаваш креативността у своите съотборници и да можеш убедително да представяш идеите си.

Специалността “Маркетинг и мениджмънт” е акредитирана специалност от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) в Република България в профил “Икономика”.

Задължителните модули на програмата са:

 • Икономика и бизнес среда
 • Маркетинг и бизнес комуникации
 • Изучаване на чужд език: (Английски и още един допълнителен – Испански, Немски, Френски или Руски)
 • Изследователски методи
 • Счетоводство и финанси
 • Мениджмънт
 • Организационно поведение
 • Маркетингови изследвания и маркетингови комуникации
 • Бизнес планиране (избираем предмет)
 • Предприемачество (избираем предмет)
 • Стратегически мениджмънт (избираем предмет)
По време на петият си семестър, студентите трябва да изберат две от четири дисциплини за техните специализиращи модули:

Специализиращ модул 1:

 • Потребителско поведение
 • Международен маркетинг
 • Маркетинг на отношенията
 • Маркетинг мениджмънт

Специализиращ модул 2:

 • Лидерство
 • Мениджърска компетентност
 • Брандинг
 • Електронен бизнес
Избираемите учебни дисциплини, както и втори чужд език, се предлагат при заявен интерес от определен брой студенти.

Учебни характеристики:

1 част
2 част
Учебен план
Квалификационна характеристика
Ние във ВУМ сме решили да даваме шанс на колкото може повече мотивирани и амбициозни студенти, които да започнат своето бляскаво бъдеще в областта на бизнеса, гостоприемството, компютърните науки и информационните технологии. Висше училище по мениджмънт стриктно следва правилата и разпоредбите на Министерството на образованието и науката на Република България.

Изисквания за прием на български граждани или на кандидати с двойно гражданство, едно от които е българско

Завършено средно образование

Преподаването се извършва на английски език, с оглед на което кандидат-студентът трябва да удостовери своето ниво на владеене на английски чрез международно признат сертификат за владеене на английски език (TOEFL IBT, SAT, IELTS и др.). Допустими са следните минимални резултати: TOEFL IBT с минимален резултат 79 точки; SAT – над 1000 точки от двете части; IELTS – 6.0 (или еквивалентен резултат от друга тестова система). Забележка: При липсата на такъв сертификат, кандидат-студентът може да положи изпит по английски език, организиран от ВУМ, на място или онлайн. Забележка: При недостатъчно ниво или липса на познания по английски език, бъдещият студент може да се запише в подготвителен курс по английски език към ВУМ или да се включи в допълнителен езиков модул.

Стъпки за кандидатстване

Стъпки за кандидатстване за български граждани или на кандидати с двойно гражданство, едно от които е българско
Подаване на документи 
 • Формуляр за кандидатстване можете да намерите тук
 • Диплома за завършена гимназия (средно образование) или писмо, потвърждаващо годината и учебния срок, ако се кандидатства преди завършване на гимназия;
 • Сертификат за владеене на английски език (ако има такъв);
 • Паспорт или лична карта (за лица, които не са граждани на Република България);
 • Изисквания за прием на чужденци, граждани на ЕС или на страни извън ЕС

  Завършено средно образование

  Кандидат-студентът трябва успешно да е завършил средното си образование в официално акредитирано средно общообразователно училище (гимназия) със среден успех от общите предмети 62 %. Забележка: Ако бъдещият студент все още се обучава в средно общообразователно училище (гимназия), е възможно предварително кандидатстване.

  Познания по английски език

  Преподаването се извършва на английски език, с оглед на което кандидат-студентът трябва да удостовери своето ниво на владеене на английски чрез международно признати сертификат за владеене на английски език (TOEFL IBT, SAT, IELTS и др.). Допустими са следните минимални резултати: TOEFL IBT с минимален резултат 79 точки; SAT – над 1000 точки от двете части; IELTS – 6.0 (или еквивалентен резултат от друга тестова система) Забележка: При липсата на такъв сертификат, кандидат-студентът може да положи изпит по английски език, организиран от ВУМ, на място или онлайн. Забележка: При недостатъчно ниво или липса на познания по английски език, кандидат-студентът може да се запише в подготвителен курс по английски език към ВУМ или да се включи в допълнителен езиков модул.

  Стъпки за кандидатстване

  Стъпки за кандидатстване за чужденци, граждани на ЕС или на държави извън ЕС:
  Подаване на документи
  1. Формуляр за кандидатстване можете да намерите тук
  2. Диплома за завършена гимназия (средно образование) или писмо, потвърждаващо годината и учебния срок, ако се кандидатства преди завършване на гимназия
  3. Сертификат за владеене на английски език (ако има такъв)
  4. Паспорт или лична карта.

  Място и форма на обучение

  МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: В корпусите на ВУМ в градовете Варна и Добрич.
  ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Всички приети студенти ще бъдат записани в редовна форма на обучение като часовете на студентите записали се в корпуса на ВУМ в град Варна ще се провеждат от понеделник до сряда (включително) от 9:00 до 14 часа. Като практическите занятия ще бъдат определени в останалите дни от седмицата по предварително планиран график, който ще се предоставя на студентите.

  Академичен старт и език на обучение

  АКАДЕМИЧЕН СТАРТ: Всяка академична година стартира в края на месец септември като лекциите стартират в началото на месец октомври. Програмата също дава възможност за прием и през месец февруари в началото на втори семестър.
  ЕЗИК НА ОБУЧЕНИЕ: Английски език

  Продължителност на програмата

  3 години (6 семестъра) за студенти в редовна форма на обучение, които желаят да се дипломират с българска диплома за професионален бакалавър по “Маркетинг и мениджмънт”, издадена от Висше училище по мениджмънт.
  Като пионери в академичните изследвания, свързани с част от иновациите и откритията за Източна Европа, нашите магистри черпят знания и опит директно от самите академици, провели съответните научни изследвания.

  Семестриална такса: 1550 Euro за семестър
  Продължителност на обучението: 6-8 семестъра
  Начални дати: Октомври/ Февруари
  Корпуси на обучение: Варна, Добрич, София (според избраната специалност)
  Програмата Маркетинг и мениджмънт може да подготви студентите на ВУМ за професионална реализация като маркетинг мениджъри, мениджъри продажби, анализатори на маркетингови проучвания и др. Всички студенти, обучаващи се по тази програма, трябва да изкарат два задължителни стажа в рамките на следването си. Тези стажове са с продължителност, варираща от 2 до 3-4 месеца, и се провеждат в малки или големи рекламни агенции, в маркетинговия отдел на различни компании и организации.