Навярно сред всички функционални области в бизнеса, маркетингът е от най-решаващо значение. Да си успешен в маркетинга означава да си успешен мениджър.

Но да станеш професионалист в сферата на маркетинга не е всичко. Нужно е да можеш да управляваш всеки друг аспект от даден бизнес, в това число финанси, човешки ресурси, операции и стратегия. Трябва да си поставяш и да постигаш цели в маркетинга и в бизнеса като цяло, за да имаш гарантирана печалба и да печелиш лоялни клиенти.
Нашата програма Маркетинг и мениджмънт ще Ви подготви за това. Маркетингът и мениджмънтът трябва постоянно да следят състоянието на конкуренцията и пазарното търсене. Нужно е маркетингът да изпреварва иновациите и бизнес тенденциите. За да станеш успешен маркетинг мениджър, от теб не се изисква само стратегическо мислене и устойчивост на стрес. Необходимо е да проявяваш самодисциплина и търпение, да мислиш критично, да се стремиш към усъвършенстване, да бъдеш силен екипен играч, да насърчаваш креативността у своите съотборници и да можеш убедително да представяш идеите си.


ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНA РЕAЛИЗАЦИЯ

Програмата Маркетинг и мениджмънт може да подготви студентите на ВУМ за професионална реализация като маркетинг мениджъри, мениджъри продажби, анализатори на маркетингови проучвания и др.
Всички студенти, обучаващи се по тази програма, трябва да изкарат два задължителни стажа в рамките на следването си. Тези стажове са с продължителност, варираща от 2 до 3-4 месеца, и се провеждат в малки или големи рекламни агенции, в маркетинговия отдел на различни компании и организации.


ДВОЙНА ДИПЛОМА*:

 1. Български професионална/академична степен бакалавър със специалност “Маркетинг и мениджмънт”, издадена от „Висше училище по мениджмънт”
 2. Ако даден студент, преди третата година от обучението си, реши да се прехвърли в Business and Hotel Management School, Швейцария, при завършването си може да получи българска диплома за професионален бакалавър по “Маркетинг и мениджмънт”, издадена от ВУМ, и швейцарска диплома за бакалавър по “Глобален мениджмънт”, издадена от Business and Hotel Management School , Швейцария.
  Партньорските университети на ВУМ предлагат на нашите студенти специални условия и тарифи.

*възможна опция единствено за студенти в редовна форма на обучение


МЯСТО И ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: В корпусите на ВУМ в градовете Варна и Добрич.
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Всички приети студенти ще бъдат записани в редовна форма на обучение като часовете на студентите записали се в корпуса на ВУМ в град Варна ще се провеждат през делничните дни на седмицата в часовия диапазон от 18:00 до 21:00 ч., а в съботите от 09:00 до 16:00ч.


АКАДЕМИЧЕН СТАРТ И ЕЗИК НА ОБУЧЕНИЕ

АКАДЕМИЧЕН СТАРТ: Всяка академична година стартира в края на месец септември като лекциите стартират в началото на месец октомври. Програмата също дава възможност за прием и през месец февруари в началото на втори семестър.
ЕЗИК НА ОБУЧЕНИЕ: Английски език


ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОГРАМАТА

3 години (6 семестъра) за студенти в редовна форма на обучение, които желаят да се дипломират с българска диплома за професионален бакалавър по “Маркетинг и мениджмънт”, издадена от Висше училище по мениджмънт.


СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА

Специалността “Маркетинг и мениджмънт” е акредитирана специалност от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) в Република България в профил “Икономика”.

Някои от задължителните модули на програмата са:

 • Икономика и бизнес среда
 • Маркетинг и бизнес комуникации
 • Изучаване на чужд език: (Английски като основен и един допълнителен)
 • Изследователски методи
 • Счетоводство и финанси
 • Мениджмънт
 • Организационно поведение
 • Маркетингови изследвания и маркетингови комуникации
 • Бизнес планиране (избираем предмет)
 • Предприемачество (избираем предмет)
 • Стратегически мениджмънт (избираем предмет)

По време на петият си семестър, студентите трябва да изберат две от четири дисциплини за техните специализиращи модули:
Специализиращ модул 1:

 • Потребителско поведение
 • Международен маркетинг
 • Маркетинг на отношенията
 • Маркетинг мениджмънт

Специализиращ модул 2:

 • Лидерство
 • Мениджърска компетентност
 • Брандинг
 • Електронен бизнес

Избираемите учебни дисциплини се предлагат при заявен интерес от определен брой студенти.

Учебни характеристики: 1 част 2 част

Учебен план

Квалификационна характеристика

 


Преподавателски състав

Освен подбраният лекторски състав, студентите на ВУМ получават в началото на академичната година своите потребителски имена и пароли за достъп до онлайн порталите и информационни бази данни. Благодарение на този свободен достъп, студентите могат да изтеглят необходимите книги, учебници, журнали и др. Всички учебни помагала и ресурси са изцяло обвързани с последните бизнес тенденции.


Кандидатствай сега:

За да стартирате процеса за прием, вие трябва да ни изпратите следните апликационни документи:

  1. Попълнена апликационна форма
  2. Сканирано копие на диплома за средно образование
  3. Копие на сертификат от изкарани курсове по английски език (когато е наличен) в случай, че не е наличен се организира дата вътрешно институционален изпит в корпусите на ВУМ.

От тук, може да намерите всички необходими документи за кандидатстване

След като съберете по-горните документи, ги изпратете на имейл адрес: admissions@vum.bg.

След преглеждане на получените документи, представител на отдел „Прием“, ще се свърже с вас.