Хотелиерство и кулинарни изкуства

Висше училище по мениджмънт (ВУМ), Варна стартира през септември 2016 г. нова специалност по “Хотелиерство и кулинарни изкуства”, която се предлага в професионалната среда на Институт по кулинарни изкуства (Culinary Arts Institute) към ВУМ. Програмата е единствената в Източна Европа, която позволява придобиване на висше образование (редовна форма на обучение) в областта на кулинарните изкуства и гостоприемството, съчетаваща теоретична и практическа подготовка.

Приемът за месец септември е отворен! Повече информация на +359 885 398 663.

Кандидатствай за стипендия

Осигурени стажове в ресторанти със звезди "Мишлен", използване на продукти от собствена органична градина, обучение на български или английски език.

Обучението ще даде възможност на бъдещите студенти да работят сред едни от най-добрите шеф-готвачи в света, да придобият ценен опит във висококатегорийни ресторанти, както и да работят в такива отличени със звезди „Мишлен“. Стажовете (до 12 месеца през периода на следване) се предоставят с помощта на Кариерен център към висшето училище, който може да предложи на студентите "Мишлен" стаж в страни като Франция, Испания, Португалия, Италия, Великобритания, Германия, Швеция, Дания и др.

Създаването на ястия и практикуването на кулинарното изкуство ще бъде съчетано с редица интересни модули. 

Задължителните модули на програмата са:

 • Икономика и бизнес среда
 • Маркетинг и бизнес комуникации
 • Обслужване на търговска зала
 • Бизнес планиране
 • Изследователски методи
 • Предприемачество
 • Счетоводство и финанси
 • Мениджмънт
 • Управление на специални събития
 • Стратегически мениджмънт в хотелиерството
 • Въведение в туризма
 • Управление на хотела
 • Здравето и безопасност
 • Въведение в кулинарното изкуство
 • Кулинарна бизнес среда хранене
 • Знания за продукта
 • Кариерно управление
 • Управление на промените в кулинарната бизнес средства
 • Въведение в УЧР
 • Въведение в финанси и счетоводство
 • Управление на F & B операции и обслужване на маса
 • Съчетание на вино и храни, напитки, кетъринг и банкетни операции
 • Кухнята като лаборатория
 • Ресторант и кухненски операции в практиката
 • Технлология на кулинарните изкуства
 • Управление на кухнята
 • Английски език
 • Втори чужд - Френски / Немски 1

Избираемите учебни дисциплини, както и втори чужд език, се предлагат при заявен интерес от определен брой студенти.

Обучението е съчетано и със стаж (общо 12 месеца - всяка година, между 4-6 месеца) по специалността във висококатегоризирани ресторанти, предимно с Мишлен звезди (Холандия, Испания, Италия, Германия, Италия, Португалия, Великобритания, Франция).

Учебни характеристики:

Ние във ВУМ сме решили да даваме шанс на колкото може повече мотивирани и амбициозни студенти, които да започнат своето бляскаво бъдеще в областта на бизнеса, гостоприемството, компютърните науки и информационните технологии. Висше училище по мениджмънт стриктно следва правилата и разпоредбите на Министерството на образованието и науката на Република България.

Изисквания за прием на български граждани или на кандидати с двойно гражданство, едно от които е българско

Завършено средно образование

Преподаването се извършва на английски език, с оглед на което кандидат-студентът трябва да удостовери своето ниво на владеене на английски чрез международно признат сертификат за владеене на английски език (TOEFL IBT, SAT, IELTS и др.). Допустими са следните минимални резултати: TOEFL IBT с минимален резултат 79 точки; SAT – над 1000 точки от двете части; IELTS – 6.0 (или еквивалентен резултат от друга тестова система). Забележка: При липсата на такъв сертификат, кандидат-студентът може да положи изпит по английски език, организиран от ВУМ, на място или онлайн. Забележка: При недостатъчно ниво или липса на познания по английски език, бъдещият студент може да се запише в подготвителен курс по английски език към ВУМ или да се включи в допълнителен езиков модул.

Стъпки за кандидатстване

Стъпки за кандидатстване за български граждани или на кандидати с двойно гражданство, едно от които е българско Подаване на документи 
 • Формуляр за кандидатстване можете да намерите тук
 • Диплома за завършена гимназия (средно образование) или писмо, потвърждаващо годината и учебния срок, ако се кандидатства преди завършване на гимназия;
 • Сертификат за владеене на английски език (ако има такъв);
 • Паспорт или лична карта (за лица, които не са граждани на Република България);

Изисквания за прием на чужденци, граждани на ЕС или на страни извън ЕС

Завършено средно образование

Кандидат-студентът трябва успешно да е завършил средното си образование в официално акредитирано средно общообразователно училище (гимназия) със среден успех от общите предмети 62 %. Забележка: Ако бъдещият студент все още се обучава в средно общообразователно училище (гимназия), е възможно предварително кандидатстване.

Познания по английски език

Преподаването се извършва на английски език, с оглед на което кандидат-студентът трябва да удостовери своето ниво на владеене на английски чрез международно признати сертификат за владеене на английски език (TOEFL IBT, SAT, IELTS и др.). Допустими са следните минимални резултати: TOEFL IBT с минимален резултат 79 точки; SAT – над 1000 точки от двете части; IELTS – 6.0 (или еквивалентен резултат от друга тестова система) Забележка: При липсата на такъв сертификат, кандидат-студентът може да положи изпит по английски език, организиран от ВУМ, на място или онлайн. Забележка: При недостатъчно ниво или липса на познания по английски език, кандидат-студентът може да се запише в подготвителен курс по английски език към ВУМ или да се включи в допълнителен езиков модул.

Стъпки за кандидатстване

Стъпки за кандидатстване за чужденци, граждани на ЕС или на държави извън ЕС: Подаване на документи
 1. Формуляр за кандидатстване можете да намерите тук
 2. Диплома за завършена гимназия (средно образование) или писмо, потвърждаващо годината и учебния срок, ако се кандидатства преди завършване на гимназия
 3. Сертификат за владеене на английски език (ако има такъв)
 4. Паспорт или лична карта.
Семестриална такса: 1550 Euro за семестър

Продължителност на обучението: 6-8 семестъра

Начални дати: Октомври/ Февруари

Корпуси на обучение: Варна, Добрич, София (според избраната специалност)

Възможности за Стаж

Много важна част от обучителния процес в Института по Кулинарни Изкуства е да дадем възможност на нашите студенти да бъдат част от екипа на някои от най-добрите ресторанти в света. Ние вярваме, че практиката при едни от световноизвестните и признатите шеф-готвачи е най-добрият начин не само за професионално израстване, но и за създаване на добри бизнес контакти. Също така всички студенти, които са показали топ резултати в практическите и теоретични класове имат невероятната възможност да бъдат стажанти в ресторанти с Мишлен звезди.

По-голямата част от тези стажове са платени или спонсорирани за студенти показали високи академични постижения.

Ако искате да научите повече за възможностите и стажовете осигурени от Института по Кулинарни Изкуства, свържете се с г-жа Дона Димитрова на office@culinaryartseurope.com

Вашият Опит в Чужбина

Опитът Ви в чужбина ще се организира от Кариерния център към ВУМ и неговите партньори. Опитът в чужбина ще е задължително изискване за да продължите обучението си през следващия семестър и да завършите съответната учебна година.

Стажът в чужбина ще дава възможност на възпитаниците на ВУМ да придобият опит и практически умения чрез поемането на отговорност като служители в дадена компания или организация, запознавайки се отблизо със спецификата на работния процес. Опитът в чужбина ще част от формалното академично обучение. Предназначението му е Разнообрази учебната програма и да се придобият допълнителни практически способности по дисциплини от учебната програма на, които студентът е взел или предстои да вземе. След приключване на програмата, на студентите се присъждат 30 ECTS кредита за семестър 2 (Работен Опит с Erasmus+) и 4 (Работи, пътувай и учи).

Конкретните дестинации и обекти, в които ще бъдат изпращани студентите, за да придобият своя опит в чужбина, ще се подбират въз основа на индивидуалното представяне на студента по време на лекциите и практическите занятия в рамките на теоретичната подготовка в продължение на семестъра.

Работен Опит с Erasmus+ : Провежда се в малък независим ресторант с „Мишлен” звезди в Европа, където студентите ще имат възможността да приложат на практика своите технически знания и умения, да се научат как да работят в екип с високо квалифицирани кулинарни специалисти и да постигнат по-висока прецизност, резултатност, организираност и устойчивост на стрес. Най-добре представилите се студенти ще получаат възможността за програма в ресторант с „Мишлен“ звезди.

Работи, пътувай и учи: Провежда се в 5 или 4-звездни хотели в различни страни по света. Това практическо обучение запознава студентите с процесите и работната атмосфера в ХоРеКа бизнеса, като им дава възможност да оценят мястото и важността на кулинарията в една по-мащабна бизнес среда. Програмата е предвидено да протече като вид обучение за придобиване и на управленски умения, като запознава студентите с особеностите на „големия бизнес“, доста по-различен от този в малките ресторанти с „Мишлен“ звезди. Подборът на дестинациите, обектите и позициите в които се осъществява програмата, ще се извършва в съответствие с демонстрирания професионален профил и интереси на студентите.

Позиции, които студентите могат да заемат по време на своя стаж в чужбина:

Работен Опит с Erasmus+ : CommisChef 1 или 2;

Работи, пътувай и учи : ChefdeTournant, CommisDemiChef; за най-добре представилите се студенти – ChefdePartie.

Продължителност на програмата

Минимум 6 месеца (препоръчително); Максимум 8 месеца