Висше училище по мениджмънт (ВУМ), Варна стартира през септември 2016 г. нова специалност по “Хотелиерство и кулинарни изкуства”, която се предлага в професионалната среда на Институт за кулинарни изкуства (Culinary Arts Institute) към ВУМ. Програмата е единствената в Източна Европа, която позволява придобиване на висше образование (редовна форма на обучение) в областта на кулинарните изкуства и гостоприемството, съчетаваща теоретична и практическа подготовка.
Приемът за м. Септември е отворен! Повече информация на +359 885 398 663.

Кандидатствай за стипендия

Осигурени стажове в ресторанти със звезди "Мишлен", използване на продукти от собствена органична градина, обучение на български или английски език.

Обучението ще даде възможност на бъдещите студенти да работят сред едни от най-добрите шеф-готвачи в света, да придобият ценен опит във висококатегорийни ресторанти, както и да работят в такива отличени със звезди „Мишлен“. Стажовете (до 12 месеца през периода на следване) се предоставят с помощта на Кариерен център към висшето училище, който може да предложи на студентите "Мишлен" стаж в страни като Франция, Испания, Португалия, Италия, Великобритания, Германия, Швеция, Дания и др. Създаването на ястия и практикуването на кулинарното изкуство ще бъде съчетано с редица интересни модули. По време на обучението ще се залага на устойчивото готвене, което е съобразено със законите на природата. Студентите ще се учат да подбират правилно качествени продукти от местни производители, продукти според сезона, ще се запознаят в детайли с отглеждането на култури в органична градина, където също ще имат практически занятия, ще експериментират в специална лаборатория за изследвания и иновации. Не на последно място, програмата предвижда учебни пътувания - посещения на местни винарни, лов на трюфели, събиране на билки, посещения тематични пазари за подправки в Истанбул, фермерски пазари и др.
Икономика и бизнес среда
Маркетинг и бизнес комуникации
Обслужване на търговска зала
Бизнес планиране
Изследователски методи
Предприемачество
Счетоводство и финанси
Мениджмънт
Управление на специални събития
Стратегически мениджмънт в хотелиерството
Въведение в туризма
Управление на хотела
Здравето и безопасност
Въведение в кулинарното изкуство
Кулинарна бизнес среда хранене
Знания за продукта
Кариерно управление
Управление на промените в кулинарната бизнес средства 
Въведение в УЧР
Въведение в финанси и счетоводство
Управление на F & B операции и обслужване на маса
Съчетание на вино и храни, напитки, кетъринг и банкетни операции
Кухнята като лаборатория
Ресторант и кухненски операции в практиката
Технлология накулинарните изкуства
Управление на кухнята
 
Английски език
Втори чужд - Френски / Немски 1
 
Обучението е съчетано и със стаж (общо 12 месеца - всяка година, между 4-6 месеца) по специалността във висококатегоризирани ресторанти , предимно с Мишлен звезди 
(Холандия, Испания, Италия, Германия, Италия, Португалия, Великобритания, Франция).

Учебни характеристики:

1-ви курс
2-ри курс
3-ти курс
4-ти курс
Учебен план - редовна форма на обучение
Учебен план - задочна форма на обучение
Избираемите учебни дисциплини се предлагат при заявен интерес от определен брой студенти.
Квалификационна характеристика
Ние във ВУМ сме решили да даваме шанс на колкото може повече мотивирани и амбициозни студенти, които да започнат своето бляскаво бъдеще в областта на бизнеса, гостоприемството, компютърните науки и информационните технологии. Висше училище по мениджмънт стриктно следва правилата и разпоредбите на Министерството на образованието и науката на Република България.

Изисквания за прием на български граждани или на кандидати с двойно гражданство, едно от които е българско

Завършено средно образование

Преподаването се извършва на английски език, с оглед на което кандидат-студентът трябва да удостовери своето ниво на владеене на английски чрез международно признат сертификат за владеене на английски език (TOEFL IBT, SAT, IELTS и др.). Допустими са следните минимални резултати: TOEFL IBT с минимален резултат 79 точки; SAT – над 1000 точки от двете части; IELTS – 6.0 (или еквивалентен резултат от друга тестова система). Забележка: При липсата на такъв сертификат, кандидат-студентът може да положи изпит по английски език, организиран от ВУМ, на място или онлайн. Забележка: При недостатъчно ниво или липса на познания по английски език, бъдещият студент може да се запише в подготвителен курс по английски език към ВУМ или да се включи в допълнителен езиков модул.

Стъпки за кандидатстване

Стъпки за кандидатстване за български граждани или на кандидати с двойно гражданство, едно от които е българско
Подаване на документи 
 • Формуляр за кандидатстване можете да намерите тук
 • Диплома за завършена гимназия (средно образование) или писмо, потвърждаващо годината и учебния срок, ако се кандидатства преди завършване на гимназия;
 • Сертификат за владеене на английски език (ако има такъв);
 • Паспорт или лична карта (за лица, които не са граждани на Република България);
 • Изисквания за прием на чужденци, граждани на ЕС или на страни извън ЕС

  Завършено средно образование

  Кандидат-студентът трябва успешно да е завършил средното си образование в официално акредитирано средно общообразователно училище (гимназия) със среден успех от общите предмети 62 %. Забележка: Ако бъдещият студент все още се обучава в средно общообразователно училище (гимназия), е възможно предварително кандидатстване.

  Познания по английски език

  Преподаването се извършва на английски език, с оглед на което кандидат-студентът трябва да удостовери своето ниво на владеене на английски чрез международно признати сертификат за владеене на английски език (TOEFL IBT, SAT, IELTS и др.). Допустими са следните минимални резултати: TOEFL IBT с минимален резултат 79 точки; SAT – над 1000 точки от двете части; IELTS – 6.0 (или еквивалентен резултат от друга тестова система) Забележка: При липсата на такъв сертификат, кандидат-студентът може да положи изпит по английски език, организиран от ВУМ, на място или онлайн. Забележка: При недостатъчно ниво или липса на познания по английски език, кандидат-студентът може да се запише в подготвителен курс по английски език към ВУМ или да се включи в допълнителен езиков модул.

  Стъпки за кандидатстване

  Стъпки за кандидатстване за чужденци, граждани на ЕС или на държави извън ЕС:
  Подаване на документи
  1. Формуляр за кандидатстване можете да намерите тук
  2. Диплома за завършена гимназия (средно образование) или писмо, потвърждаващо годината и учебния срок, ако се кандидатства преди завършване на гимназия
  3. Сертификат за владеене на английски език (ако има такъв)
  4. Паспорт или лична карта.
  Семестриална такса: 1550 Euro за семестър
  Продължителност на обучението: 6-8 семестъра
  Начални дати: Октомври/ Февруари
  Корпуси на обучение: Варна, Добрич, София (според избраната специалност)

  Възможности за Стаж

  Много важна част от обучителния процес в Института по Кулинарни Изкуства е да дадем възможност на нашите студенти да бъдат част от екипа на някои от най-добрите ресторанти в света. Ние вярваме, че практиката при едни от световноизвестните и признатите шеф-готвачи е най-добрият начин не само за професионално израстване, но и за създаване на добри бизнес контакти. Също така всички студенти, които са показали топ резултати в практическите и теоретични класове имат невероятната възможност да бъдат стажанти в ресторанти с Мишлен звезди. По-голямата част от тези стажове са платени или спонсорирани за студенти показали високи академични постижения. Ако искате да научите повече за възможностите и стажовете осигурени от Института по Кулинарни Изкуства, свържете се с г-жа Дона Димитрова на office@culinaryartseurope.com

  Вашият Опит в Чужбина

  Опитът Ви в чужбина ще се организира от Кариерния център към ВУМ и неговите партньори. Опитът в чужбина ще е задължително изискване за да продължите обучението си през следващия семестър и да завършите съответната учебна година. Стажът в чужбина ще дава възможност на възпитаниците на ВУМ да придобият опит и практически умения чрез поемането на отговорност като служители в дадена компания или организация, запознавайки се отблизо със спецификата на работния процес. Опитът в чужбина ще част от формалното академично обучение. Предназначението му е Разнообрази учебната програма и да се придобият допълнителни практически способности по дисциплини от учебната програма на, които студентът е взел или предстои да вземе. След приключване на програмата, на студентите се присъждат 30 ECTS кредита за семестър 2 (Работен Опит с Erasmus+) и 4 (Работи, пътувай и учи). Конкретните дестинации и обекти, в които ще бъдат изпращани студентите, за да придобият своя опит в чужбина, ще се подбират въз основа на индивидуалното представяне на студента по време на лекциите и практическите занятия в рамките на теоретичната подготовка в продължение на семестъра. Работен Опит с Erasmus+ : Провежда се в малък независим ресторант с „Мишлен” звезди в Европа, където студентите ще имат възможността да приложат на практика своите технически знания и умения, да се научат как да работят в екип с високо квалифицирани кулинарни специалисти и да постигнат по-висока прецизност, резултатност, организираност и устойчивост на стрес. Най-добре представилите се студенти ще получаат възможността за програма в ресторант с „Мишлен“ звезди. Работи, пътувай и учи: Провежда се в 5 или 4-звездни хотели в различни страни по света. Това практическо обучение запознава студентите с процесите и работната атмосфера в ХоРеКа бизнеса, като им дава възможност да оценят мястото и важността на кулинарията в една по-мащабна бизнес среда. Програмата е предвидено да протече като вид обучение за придобиване и на управленски умения, като запознава студентите с особеностите на „големия бизнес“, доста по-различен от този в малките ресторанти с „Мишлен“ звезди. Подборът на дестинациите, обектите и позициите в които се осъществява програмата, ще се извършва в съответствие с демонстрирания професионален профил и интереси на студентите. Позиции, които студентите могат да заемат по време на своя стаж в чужбина: Работен Опит с Erasmus+ : CommisChef 1 или 2; Работи, пътувай и учи : ChefdeTournant, CommisDemiChef; за най-добре представилите се студенти – ChefdePartie. Продължителност на програмата Минимум 6 месеца (препоръчително); Максимум 8 месеца