Hospitality and culinary artsВисше училище по мениджмънт (ВУМ), Варна стартира през септември 2016 г. нова специалност по “Хотелиерство и кулинарни изкуства”, която се предлага в професионалната среда на Институт за кулинарни изкуства (Culinary Arts Institute) към ВУМ. Програмата е единствената в Източна Европа, която позволява придобиване на висше образование (редовна форма на обучение) в областта на кулинарните изкуства и гостоприемството, съчетаваща теоретична и практическа подготовка.

Приемът за м. Септември е отворен! Повече информация на +359 885 398 663.

Кандидатствай за стипендия

Осигурени стажове в ресторанти със звезди “Мишлен”, използване на продукти от собствена органична градина, обучение на български или английски език.

Обучението ще даде възможност на бъдещите студенти да работят сред едни от най-добрите шеф-готвачи в света, да придобият ценен опит във висококатегорийни ресторанти, както и да работят в такива отличени със звезди „Мишлен“. Стажовете (до 12 месеца през периода на следване) се предоставят с помощта на Кариерен център към висшето училище, който може да предложи на студентите “Мишлен” стаж в страни като Франция, Испания, Португалия, Италия, Великобритания, Германия, Швеция, Дания и др.

Culinary studies instituteСъздаването на ястия и практикуването на кулинарното изкуство ще бъде съчетано с редица интересни модули. По време на обучението ще се залага на устойчивото готвене, което е съобразено със законите на природата. Студентите ще се учат да подбират правилно качествени продукти от местни производители, продукти според сезона, ще се запознаят в детайли с отглеждането на култури в органична градина, където също ще имат практически занятия, ще експериментират в специална лаборатория за изследвания и иновации. Не на последно място, програмата предвижда учебни пътувания – посещения на местни винарни, лов на трюфели, събиране на билки, посещения тематични пазари за подправки в Истанбул, фермерски пазари и др.


Учебни характеристики:

1-ви курс

2-ри курс

3-ти курс

4-ти курс

Учебен план – редовна форма на обучение

Учебен план – задочна форма на обучение

Избираемите учебни дисциплини се предлагат при заявен интерес от определен брой студенти.

Квалификационна характеристика