Хотелски мениджмънт

Програмата “Хотелски мениджмънт” има 20-годишна история, като за този период стотици завършили са влезли в хотелиерската индустрия в България и в над 50 други страни в света.

В края на образованието си студентите избрали специалност „Хотелски мениджмънт“ имат възможността да получат двойна диплома за степен бакалавър издадена от „Висше училище по мениджмънт“ (ВУМ) и от британския академичен партньор на ВУМ – Cardiff Metropolitan University. ВУМ заема 1-во място за студентски стаж в областта на туризма, съгласно годишните академични рейтинги към Министерството на образованието в България през 2015.
Специалността “Хотелски мениджмънт” е акредитирана специалност от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) в Република България в профил “Администрация и мениджмънт”.
 • Икономика
 • Счетоводство
 • Бизнес комуникации
 • Мениджмънт
 • Изследователски методи и статистика
 • Информационни технологии
 • Маркетинг и бизнес среда
 • Финанси
 • Изучаване на чужд език: (Английски като основен и един допълнителен език)
 • Управление на човешките ресурси
 • Въведение в гостоприемството и туризма
 • Управление на хотела
 • Предприемачество и управление на проекти
 • Посредници в туризма
 • Хотелски софтуер
 • Стратегически мениджмънт в хотелиерството
 • Управление на международното ресторантьорство
 • Управление на специални събития в хотела
 • Дипломна работа и дипломантски семинар

Избираеми модули:

 • Еко и селски туризъм
 • Спа и уелнес туризъм
 • Агротуризъм
 • Културен туризъм
 • Управление на операциите в ресторанта
 • Управление на хтоелски вериги
 • Корпоративна социална отговорност
 • Социално предприемачество
 • Устойчиво развитие
 • Eлектронна търговия в туризма
 • Брандинг в хотелиерството и туризма
 • Електронна търговия в туризма
 • Кариерно развитие
 • Корпоративни финанси в хотелиерството

Избираемите учебни дисциплини, както и втори чужд език, се предлагат при заявен интерес от определен брой студенти.

Допълнителна информация 3-годишен курс на обучение

Учебни характеристики:

Допълнителна информация 4-годишен курс на обучение

Учебни характеристики:

Надстроечна година:

Учебен план - бакалавър след проф. бакалавър
Ние във ВУМ сме решили да даваме шанс на колкото може повече мотивирани и амбициозни студенти, които да започнат своето бляскаво бъдеще в областта на бизнеса, гостоприемството, компютърните науки и информационните технологии. Висше училище по мениджмънт стриктно следва правилата и разпоредбите на Министерството на образованието и науката на Република България.

Изисквания за прием на български граждани или на кандидати с двойно гражданство, едно от които е българско

Завършено средно образование

Преподаването се извършва на английски език, с оглед на което кандидат-студентът трябва да удостовери своето ниво на владеене на английски чрез международно признат сертификат за владеене на английски език (TOEFL IBT, SAT, IELTS и др.). Допустими са следните минимални резултати: TOEFL IBT с минимален резултат 79 точки; SAT – над 1000 точки от двете части; IELTS – 6.0 (или еквивалентен резултат от друга тестова система). Забележка: При липсата на такъв сертификат, кандидат-студентът може да положи изпит по английски език, организиран от ВУМ, на място или онлайн. Забележка: При недостатъчно ниво или липса на познания по английски език, бъдещият студент може да се запише в подготвителен курс по английски език към ВУМ или да се включи в допълнителен езиков модул.

Стъпки за кандидатстване

Стъпки за кандидатстване за български граждани или на кандидати с двойно гражданство, едно от които е българско
Подаване на документи 
 • Формуляр за кандидатстване можете да намерите тук
 • Диплома за завършена гимназия (средно образование) или писмо, потвърждаващо годината и учебния срок, ако се кандидатства преди завършване на гимназия;
 • Сертификат за владеене на английски език (ако има такъв);
 • Паспорт или лична карта (за лица, които не са граждани на Република България);
 • Изисквания за прием на чужденци, граждани на ЕС или на страни извън ЕС

  Завършено средно образование

  Кандидат-студентът трябва успешно да е завършил средното си образование в официално акредитирано средно общообразователно училище (гимназия) със среден успех от общите предмети 62 %. Забележка: Ако бъдещият студент все още се обучава в средно общообразователно училище (гимназия), е възможно предварително кандидатстване.

  Познания по английски език

  Преподаването се извършва на английски език, с оглед на което кандидат-студентът трябва да удостовери своето ниво на владеене на английски чрез международно признати сертификат за владеене на английски език (TOEFL IBT, SAT, IELTS и др.). Допустими са следните минимални резултати: TOEFL IBT с минимален резултат 79 точки; SAT – над 1000 точки от двете части; IELTS – 6.0 (или еквивалентен резултат от друга тестова система) Забележка: При липсата на такъв сертификат, кандидат-студентът може да положи изпит по английски език, организиран от ВУМ, на място или онлайн. Забележка: При недостатъчно ниво или липса на познания по английски език, кандидат-студентът може да се запише в подготвителен курс по английски език към ВУМ или да се включи в допълнителен езиков модул.

  Стъпки за кандидатстване

  Стъпки за кандидатстване за чужденци, граждани на ЕС или на държави извън ЕС:
  Подаване на документи
  1. Формуляр за кандидатстване можете да намерите тук
  2. Диплома за завършена гимназия (средно образование) или писмо, потвърждаващо годината и учебния срок, ако се кандидатства преди завършване на гимназия
  3. Сертификат за владеене на английски език (ако има такъв)
  4. Паспорт или лична карта.

  Място и форма на обучение

  МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: В корпусите на ВУМ в градовете Варна и Добрич.
  ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Всички приети студенти ще бъдат записани в редовна форма на обучение като часовете на студентите записали се в корпуса на ВУМ в град Варна ще се провеждат от понеделник до сряда (включително) от 9:00 до 14 часа. Като практическите занятия ще бъдат определени в останалите дни от седмицата по предварително планиран график, който ще се предоставя на студентите.

  Продължителност на програмата

  3 години (6 семестъра) за студенти в редовна форма на обучение, които желаят да се дипломират с българска диплома за професионален бакалавър по “Хотелски мениджмънт”, издадена от Висше училище по мениджмънт, и британска диплома за бакалавър (BA(Hons)), специалност “Международен хотелски мениджмънт”, издадена от Cardiff Metropolitan University, Великобритания.
  4 години (8 семестъра) за студенти в редовна форма на обучение, които желаят да се дипломират с българска диплома за академичен бакалавър по “Хотелски мениджмънт”, издадена от Висше училище по мениджмънт, и британска диплома за бакалавър (BA(Hons)), специалност “Международен хотелски мениджмънт”, издадена от Cardiff Metropolitan University, Великобритания.

  Академичен старт и език на обучение

  АКАДЕМИЧЕН СТАРТ: Всяка академична година стартира в края на месец септември като лекциите стартират в началото на месец октомври. Програмата също дава възможност за прием и през месец февруари в началото на втори семестър.
  ЕЗИК НА ОБУЧЕНИЕ: Английски език

  Двойна диплома*:

  Българска диплома за професионален/академичен бакалавър по “Хотелски мениджмънт”, издадена от Висше училище по мениджмънт, и британска диплома за бакалавър (BA(Hons)), специалност “Международен хотелски мениджмънт”, издадена от Cardiff Metropolitan University, Великобритания Забележка: Можете да изкарате и трите години на своето обучение във ВУМ, България.

  Ако даден студент, преди третата година от обучението си, реши да се прехвърли в Business and Hotel Management School, Швейцария, след завършването си може да получи българска диплома за бакалавър по „Хотелски мениджмънт“, издадена от ВУМ, и швейцарска диплома за бакалавър по „Хотелски мениджмънт“, издадена от Business and Hotel Management School, Швейцария.

  Партньорските университети на ВУМ предлагат на нашите студенти специални условия и тарифи.

  *възможна опция единствено за студенти в редовна форма на обучение *възможна опция единствено за студенти в редовна форма на обучение
  Семестриална такса: 1550 Euro за семестър
  Продължителност на обучението: 6-8 семестъра
  Начални дати: Октомври/ Февруари
  Корпуси на обучение: Варна, Добрич, София (според избраната специалност)
  Програмата „Хотелски мениджмънт“ има за цел да осигури широк спектър от умения и знания, които са необходими на всеки мениджър в областта на туризма.
  Завършилите програмата „Хотелски мениджмънт“ могат да започнат работа като мениджъри на хотели, ресторанти или в редица други направления на хотелиерската индустрия. Ръководният състав в тази област използват уменията си в бизнеса, човешките ресурси и обслужването на клиенти, за да координират работата на членовете на персонала и да осигуряват на гостите отлично преживяване. След завършването си нашите студенти се възползват от възможностите за професионална реализация в официални туристически организации, транспортни компании, хотели, туристически агенции, правителствени и други организации, където знанията по туристически мениджмънт са от значение.
  Всички студенти, обучаващи се по тази програма, трябва да изкарат два задължителни стажа в рамките на следването си. Тези стажове са с продължителност, варираща от 2 до 3-4 месеца, и се провеждат в туристически агенции и хотелски вериги от висок клас.