Програмата “Хотелски мениджмънт” има 20-годишна история, като за този период стотици завършили са влезли в хотелиерската индустрия в България и в над 50 други страни в света.

В края на образованието си студентите избрали специалност „Хотелски мениджмънт“ имат възможността да получат двойна диплома за степен бакалавър издадена от „Висше училище по мениджмънт“ (ВУМ) и от британския академичен партньор на ВУМ – Cardiff Metropolitan University.
ВУМ заема 1-во място за студентски стаж в областта на туризма, съгласно годишните академични рейтинги към Министерството на образованието в България през 2015.


ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНA РЕAЛИЗАЦИЯ

Програмата „Хотелски мениджмънт“ има за цел да осигури широк спектър от умения и знания, които са необходими на всеки мениджър в областта на туризма.
Завършилите програмата „Хотелски мениджмънт“ могат да започнат работа като мениджъри на хотели, ресторанти или в редица други направления на хотелиерската индустрия. Ръководният състав в тази област използват уменията си в бизнеса, човешките ресурси и обслужването на клиенти, за да координират работата на членовете на персонала и да осигуряват на гостите отлично преживяване.
След завършването си нашите студенти се възползват от възможностите за професионална реализация в официални туристически организации, транспортни компании, хотели, туристически агенции, правителствени и други организации, където знанията по туристически мениджмънт са от значение.
Всички студенти, обучаващи се по тази програма, трябва да изкарат два задължителни стажа в рамките на следването си. Тези стажове са с продължителност, варираща от 2 до 3-4 месеца, и се провеждат в туристически агенции и хотелски вериги от висок клас.


ДВОЙНА ДИПЛОМА*:

 1. Българска диплома за професионален/академичен бакалавър по “Хотелски мениджмънт”, издадена от Висше училище по мениджмънт, и британска диплома за бакалавър (BA(Hons)), специалност “Международен хотелски мениджмънт”, издадена от Cardiff Metropolitan University, Великобритания Забележка: Можете да изкарате и трите години на своето обучение във ВУМ, България.
 2. Ако даден студент, преди третата година от обучението си, реши да се прехвърли в Business and Hotel Management School, Швейцария, след завършването си може да получи българска диплома за бакалавър по „Хотелски мениджмънт“, издадена от ВУМ, и швейцарска диплома за бакалавър по „Хотелски мениджмънт“, издадена от Business and Hotel Management School, Швейцария.
  Партньорските университети на ВУМ предлагат на нашите студенти специални условия и тарифи.

*възможна опция единствено за студенти в редовна форма на обучение


МЯСТО И ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: В корпусите на ВУМ в градовете Варна и Добрич.
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Всички приети студенти ще бъдат записани в редовна форма на обучение като часовете на студентите записали се в корпуса на ВУМ в град Варна ще се провеждат през делничните дни на седмицата в часовия диапазон от 18:00 до 21:00 ч., а в съботите от 09:00 до 16:00ч.


АКАДЕМИЧЕН СТАРТ И ЕЗИК НА ОБУЧЕНИЕ

АКАДЕМИЧЕН СТАРТ: Всяка академична година стартира в края на месец септември като лекциите стартират в началото на месец октомври. Програмата също дава възможност за прием и през месец февруари в началото на втори семестър.
ЕЗИК НА ОБУЧЕНИЕ: Английски език


ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОГРАМАТА

3 години (6 семестъра) за студенти в редовна форма на обучение, които желаят да се дипломират с българска диплома за професионален бакалавър по “Хотелски мениджмънт”, издадена от Висше училище по мениджмънт, и британска диплома за бакалавър (BA(Hons)), специалност “Международен хотелски мениджмънт”, издадена от Cardiff Metropolitan University, Великобритания.

4 години (8 семестъра) за студенти в редовна форма на обучение, които желаят да се дипломират с българска диплома за академичен бакалавър по “Хотелски мениджмънт”, издадена от Висше училище по мениджмънт, и британска диплома за бакалавър (BA(Hons)), специалност “Международен хотелски мениджмънт”, издадена от Cardiff Metropolitan University, Великобритания.


СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА

Специалността “Хотелски мениджмънт” е акредитирана специалност от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) в Република България в профил “Администрация и мениджмънт”.

 • Икономика и бизнес среда
 • Маркетинг и бизнес комуникации
 • Изучаване на чужд език: (Английски като основен и един допълнителен език)
 • Изследователски методи
 • Счетоводство и финанси
 • Мениджмънт
 • Въведение в туризма
 • Управление на хотела
 • Предприемачество (избираем модул)
 • F&B Мениджмънт (избираем модул)
 • Хотелски дизайн и поддръжка (избираем модул)
 • Управление на специални събития в хотела (избираем модул)
 • Стратегически мениджмънт в хотелиерството

По време на пети семестър, студентите избират три от петте дисциплини за техните специализирани модули:
Специализиран модул 1:

  • Електронна търговия в туризма
  • Брандинг
  • Съвременни проблеми в хотелиерството
  • Корпоративни финанси в хотелиерството

 

Допълнителна информация 3-годишен курс на обучение

Учебни характеристики:

Учебен план

Квалификационна характеристика

Допълнителна информация 4-годишен курс на обучение

Учебни характеристики:

Учебен план

Квалификационна характеристика

Надстроечна година:

Учебен план – бакалавър след проф. бакалавър

 


Преподавателски състав

Лекторският състав на програмата бива ежегодно проверяван и одобряван от британския академичен партньор на ВУМ Cardiff Metropolitan University (Cardiff Met). Лекциите по програмата биват преподавани от български и британски академици, минали през проверката на комитета за „Контрол на качествено преподаване“ към Cardiff Met.
Освен подбраният лекторски състав, студентите на ВУМ получават в началото на академичната година своите потребителски имена и пароли за достъп до онлайн порталите и информационни бази данни. Благодарение на този свободен достъп, студентите могат да изтеглят необходимите книги, учебници, журнали и др. Всички учебни помагала и ресурси са изцяло обвързани с изискванията на академичният партньор на ВУМ – Cardiff Mett.


Кандидатствай сега:

За да стартирате процеса за прием, вие трябва да ни изпратите следните апликационни документи:

    1. Попълнена апликационна форма
    2. Сканирано копие на диплома за средно образование
    3. Копие на сертификат от изкарани курсове по английски език (когато е наличен) в случай, че не е наличен се организира дата вътрешно институционален изпит в корпусите на ВУМ.

От тук, може да намерите всички необходими документи за кандидатстване

След като съберете по-горните документи, ги изпратете на имейл адрес: admissions@vum.bg.

След преглеждане на получените документи, представител на отдел „Прием“, ще се свърже с вас.