Присъединявайки се към Висше училище по мениджмънт Вие сте на път да преживеете най-страхотното интелектуално приключение, каквото бихте могли да си представите. Ще откриете, че ние сме образователна институция на 21-ви век.
Ние обучаваме утрешните бизнес визионери!

Висше училище по мениджмънт с гордост посреща студенти от над 40 държави. ВУМ се стреми да предлага динамично обучение в разнообразна мултикултурна среда, промотирайки различията, креативността и свободата на изразяване. За да насърчава креативността и да развива различните гледни точки, ВУМ предлага богата гама от възможности за екскурзии и обмен на студенти (един или два семестъра) с университети от различни части на света. Студентският живот е изпълнен с динамични преживявания.

Кандидатствай за стипендия

ВУМ българското бизнес училище с най-много участия в световни рейтинги – виж тук

Бакалавърски програми

Бизнес aдминистрация (BA)

Записвайки се във ВУМ, вие предприемате пътешествие, което ще промени начина Ви на мислене и ще Ви подготви за кариера с летящ старт! Крайните резултати и цялостното преживяване зависят от Вашето отношение и подход по време на следването Ви.

Маркетинг и мениджмънт (BA)

Навярно сред всички функционални области в бизнеса, маркетингът е от най-решаващо значение. Да си успешен в маркетинга означава да си успешен мениджър.

Международни финанси и търговия (BA)

Нашата програма Международна търговия и финанси представлява специализиран курс на обучение, разглеждащ международните измерения на икономиката. Един от най-цитираните интелектуални гиганти в сферата на икономиката – Алфред Маршал – определя икономиката като “наука за човека в обикновената дейност на живота“. Като такава, микроикономиката изследва поведението на индивидите и фирмите при вземането на решения относно разпределянето на ограничени ресурси. Макроикономиката изследва това икономическо поведение като цяло, обръщайки внимание на фактори като брутен вътрешен продукт, ниво на безработицата и ценови индекс, и разглеждайки въздействието на монетарната и фискалната политика върху тях.

Международен бизнес и мениджмънт (BA)

Програмата на ВУМ Международен бизнес и мениджмънт има за цел да изгражда хора със стратегическо мислене, с визия и подход към международния бизнес. Програмата изгражда лидери, способни да дискутират културни, етични и социални въпроси, свързани с международния бизнес, и да предлагат политики по отношение на корпоративната социална отговорност.

Бизнес информационни системи (BSc)

Основната цел на тази програма е да предостави на нашите студенти необходимите познания и умения в разработването и използването на компютърни системи и софтуерни методи за моделиране и решаване на бизнес проблеми и вземане на управленски решения.

Софтуерни системи и технологии (BSc)

Програмата Софтуерни системи и технологии акцентира върху математиката, програмните езици, операционните системи и усъвършенстваните структури от данни.

Хотелски мениджмънт (BA)

Програмата Хотелски мениджмънт има 20-годишна история, като за този период стотици завършили са влезли в хотелиерската индустрия в България и в над 50 други страни в света.

Маркетинг и управление на хотелиерството и туризма(BA)

Този курс е актуален с акцента, който се поставя върху специализираните видове туризъм. За да си успешен в работата си, трябва да имаш професия, специалност. Включвайки се в нашата програма Маркетинг и управление на хотелиерството и туризма, Вие се насочвате към кариера с ясна посока и специализация в областите на спа и уелнес туризма, хазартния туризъм, екотуризма, алтернативния туризъм, голф туризма, конгресния туризъм, приключенския туризъм и др.

Международен туристически мениджмънт(BA)

Тази програма е с акцент върху различните видове туризъм. Обучавайки се в специалност Международен туристически мениджмънт, Вие ще получите широк спектър от знания относно: спа и уелнес туризъм, екотуризъм, алтернативен туризъм, и др. Обучението включва задълбочен поглед над туризма в световен мащаб.

Хотелиерство и кулинарни изкуства (BA)

Програмата по Хотелиерство и Кулинарни изкуства е иновативна съвременна алтернатива на традиционното образование в сферата на кулинарията и гостоприемство. Избирайки тази бакалавърска степен вие ще имате възможност да придобиете знания и умения, които са ви нужни за успешна кариера. Вижте повече детайли за програмата тук.