vum-logo-header-BG

DSC04468Поздравления за проф. Станислав Иванов, Заместник ректор, Научно-Изследователска Дейност, Висше училище по мениджмънт, който получи Награда Варна за Обществени науки. Наградата се присъжда за изключителната му научна продуктивност. Той заема първо място в страната сред преподавателите в областта на туризма по брой публикации в реномирани международни научни списания – най-голямата световна база данни за научни публикации Scopus и Google Scholar.

Проф. Иванов е главен редактор на списанието European Journal of Tourism Research, издавано от Висше училище по мениджмънт, и единственото българско научно списание в областта на туризма, индексирано в най-голямата световна база данни за научни публикации Scopus. От 2016 г. списанието е включено и в Web of Science.

Станислав Иванов_Награда ВарнаПроф. Иванов е член е на редколегиите на 30 списания в областта на туризма, маркетинга и икономиката, член на Съюза на учените в България, на Българската асоциация по маркетинг и на Международната асоциация на експертите по туризъм (AIEST). Бил е гост-преподавател в престижни университети във Великобритания, САЩ, Холандия, Португалия, Испания, Кипър, Франция, Швейцария и др.

Проф. Станислав Иванов е автор на две книги, вече добре познати на българския пазар и в чужбина – „Маркетинг в хотелиерството“ (2011) и „Hotel Revenue Management: From theory to practice“ (2014), като последната е препоръчана като задължителна литература в няколко университета. Освен това е съредактор на други две книги публикувани от водещото британско издателство Routledge: „Future Tourism: Political, social and economic challenges“ (2012) и „Routledge Handbook of Hotel Chain Management“ (2016).

Сред новите проекти, които подготвя ученият и отново ще бъдат публикувани от международни издателства, са: „Роботи, изкуствен интелект и автоматизация на услугите в туризма и гостоприемството“ (Robots, Artificial Intelligence and Service Automation in Travel, Tourism and Hospitality) и „Бъдещето на туризма в роботизирана икономика“ (Future Tourism in Robot-based Economy).

By Admin