fbpx

Младите европейци гласуват против демократичния дефицит в ЕС (VOTE EU)

 

VOTE.EU цели да промотира европейската гражданска принадлежност в настоящите и потенциални страни-членки на Общността, да насърчи включването на младите европейци в демократичния живот на Европа и по-конкретно да ги мотивира да участват в изборите за Европейски парламент. Той е партньорска инициатива на 10 неправителствени организации от България, Италия, Хърватия, Полша, Румъния, Македония и Босна и Херцеговина и бе реализиран тематично през 2014г., когато бяха последните избори за Европейския парламент.

Основен елемент в работната програма на проекта бе организирането на две симулационни ролеви игри, в рамките на които младежи пресъздадоха изборите за Европейски парламент. Двудневна ролева игра бе проведена в гр. Добрич (България), а в гр. Задар (Хърватия) се проведе еднодневна ролева игра. По време на тези симулационни упражнения младите участници подобриха знанията си за институциите на ЕС, за собствените си права като европейски граждани и за възможностите, които им се предоставят да участват в демократичния живот в ЕС и да влияят на бъдещето на Обединена Европа.

Финансираща програма : “Европа за гражданите”

Продължителност :  01.12.2013 – 30.11.2014

 

 

× How can we help you? Available from 09:00 to 18:00