fbpx

#PlayEurope Образователни игри за активно гражданство

Проектът #PlayEurope има за цел да повиши осведомеността на младите хора – по-специално учениците и студентите –  за значението на активното гражданство, като използва моделите на корпоративната социална отговорност и социалното предприемачество и насърчава изграждането на умения, които допринасят за отговорно поведение и критично мислене в обществото.

В рамките на проекта ще бъде разработено ръководство за добри практики по социално предприемачество и наръчник „Стъпка по стъпка“ за ученици и студенти, които ще бъдат разпространени чрез активна комуникационна кампания не само към младите хора в страните на организациите-партньори, но към по възможно най-голям брой младежи на територията на цяла Европа.

Инициативата се реализира от девет организации от Италия, България, Македония, Кипър, Испания, Гърция, Румъния и Естония с разнообразен профил, които имат дългогодишен опит в изпълнението на проекти по програмите на ЕС и са силно ангажирани с темите свързани с младите хора, активното гражданство и новаторските  методи за преподаване. Тя е подкрепена от програма Еразъм+, Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства“.

Повече информация за проекта: http://www.playeurope-project.eu/

 

× How can we help you? Available from 09:00 to 18:00