fbpx

Проектът бе реализиран в партньорски консорциум от 15 организации от 10 държави, водени от Фондация „Франческа и Джовани Фалконе“ (Италия). Инициативата по своята същност бе насочена към формирането на култура на законност, гражданска ангажираност и активност на членовете на обществото в превенцията на престъпността.

Следните основни дейности бяха реализирани:

  1. Цикъл от дебати с представители на организираното гражданско общество, ангажирани с превенцията и борбата с организираната престъпност;
  2. Цикъл от срещи с различни институционални представители (на местно, национално и европейско ниво) на законодателната система;
  3. Участие в честванията и инициативите, свързани с 23-тата годишнина от убийството на италианския магистрат Джовани Фалконе, убит от мафията;
  4. Международен семинар за възможното сътрудничество между органи на законодателната власт и организираното гражданско общество за борба и превенция на престъпността;
  5. Местно разпространение на резултатите във всяка партньорска държава;
  6. Среща за оценка на изпълнението

Чрез участието на различни заинтересовани страни (медии, представители на НПО, учители, социални работници, органи по правоприлагането) и приемането на различни методологии (срещи, дебати, отчети, уъркшопи) участниците бяха насърчени да действат, самостоятелно или като обединения, в посока предотвратяване и борба с организираната престъпност.

Финансираща програма : „Европа за гражданите“

Продължителност : 1.03.2015 – 30.06.2016

× How can we help you? Available from 09:00 to 18:00