vum-logo-header-BG

Една много важна тема, засягаща сигурността на милионите пътници, минаващи всеки ден през летища, гари и пристанища е „Националната култура и поведението на пътниците в транспортни центрове при извънредни ситуации“. Изследванията на случаите на извънредни ситуации, в т.ч. пожар, обгазяване, експлозия, земетресение, наводнение, и т.н., показват както добри резултати, така и проблеми при овладяване на поведението на хората, особено на тези, които имат проблеми с разбирането на инструкциите и указанията на съответните летищни и други власти. Отчитайки това, Европейската комисия я включи за изследване в проекта ИМПАКТ по Програма ХОРИЗОНТ 2020. От страна на Висше училище по мениджмънт в проекта участват проф. Михаил Минков и проф. Веселин Благоев. Повече за проекта можете да прочетете на този линк.

By Admin