vum-logo-header-BG

На 16 май 2019 г. Висше училище по мениджмънт – Варна организира ежегодното представяне на предлаганите от университета магистърски програми „Ела и открий нови възможности“. Събитието ще започне в 17:30 часа в Конферентната зала на висшето училище в гр. Варна, ул. Оборище 13А, ет. 4.

Висше училище по мениджмънт (ВУМ) е сред водещите образователни институции,  предлагащи магистърски програми с международна разпознаваемост и следващи стриктните изисквания и стандарти на британската образователна система. Обучението се провежда изцяло на английски език, а успешно завършилите получават две дипломи – българска от ВУМ и британска от стратегическия академичен партньор Cardiff Metropolitan University.

Предстоящото събитие цели да запознае аудиторията с възможностите за кариерно израстване и развитие посредством повишаване на квалификацията и придобиване на магистърска степен с международно признание. Присъстващите ще имат възможността да получат подробна информация за предлаганите програми по бизнес администрация (Master of Business Administration или MBA) и по международно хотелиерство и мениджмънт на туризма (МSc International Hospitality and Tourism Management), и за предимствата на тяхната практическа насоченост, да се запознаят с част от лекторите, както и да научат как успешно да съчетаят обучението с настоящата си работа.

Следвайки практиката за активна комуникация и сътрудничество с бизнеса, организаторите ще разкажат и за предимствата на програмите при корпоративно обучение.

След информационния модул се предвижда и дискусионен панел, по време на който на „чаша вино“ присъстващите ще имат възможността за директен разговор с лекторите и с други професионалисти от различни сфери на бизнеса.

Участието е напълно безплатно, но се изисква предварителна регистрация на http://bit.ly/2ZLHX4M или на телефон 0885/398663, тъй като местата са ограничени.

Завършването на магистърска програма във ВУМ дава много предимства, най-значимото от които са многобройните кариерни възможности.

MBA дипломата отваря възможности за достигане до ръководни постове във всички сфери на бизнеса, като най-широка реализация завършилите MBA студенти намират в областите връзки с обществеността, реклама, продажби, управление на проекти, маркетинг и събитиен мениджмънт.

Успешно завършилите програмата по международно хотелиерство и мениджмънт на туризма се реализират като мениджъри и предприемачи във всички области на хотелиерството и туризма по целия свят. Те продължават своето професионално и кариерно развитие в туристически дружества и организации, транспортни компании и агенции, хотели и хотелски вериги, туристически агенции, държавни и международни структури и организации, свързани с туристическия мениджмънт.  

ВУМ подготвя своите магистри за силно конкурентния пазар на труда като им предоставя и практически съвети, напътствия и възможности за кариерно развитие. Висшето училище поддържа отлични връзки с бизнеса в България, Европа, САЩ и др., което е предпоставка за провеждане на практика и бъдеща реализация на студентите в различни партньорски институции и организации по целия свят.

Дългогодишните усилия и активността на академичната общност на ВУМ неизменно водят до международно признание. През 2018 г. университетът е класиран на първо място в света по критерий „Мобилност на студенти“ според рейтинговата система U-Multirank. Според U-Multirank, ВУМ е и водещ университет по критериите „Международна ориентация“, „Преподаване и обучение“ и „Трансфер на знания“.

Магистърската програма по международно хотелиерство и мениджмънт на туризма се класира на 17-то място в света (2018 г.) според Eduniversal Best Masters, а тази по бизнес администрация – на 7-мо място в Централна и Източна Европа (2018 г.).

By Admin