vum-logo-header-BG

Проектът #PlayEurope – Образователни игри за активно гражданство приключи с няколко успешни резултата и продукта, създадени в процеса на изпълнение: Наръчник с успешни истории по социално предприемачество, Ръководство стъпка по стъпка „Станете социален предприемач за 7 дни“ и 10 семинара, проведени във всички страни партньори, за да се проучи ефективността и мнението на потребителите за гореспоменатите ресурси.

През последните 2 години проектът насърчаваше активното гражданство в противовес на нарастващата безработица в Европа и налагаше концепцията за социално предприемачество, за да се провокира интереса на младите хора към предприемачеството и към социалните въпроси. Съобразно профила на целевата група на проекта – младежи на възраст между 18 и 30 години – # PlayEurope разработи образователна методология, основана на обучение чрез игри, интелигентен дизайн, за да насърчи професионалните и личностните на крайните потребители, за да станат предприемачи.

Фокусирайки се върху ресурсите на проекта, както Наръчника, така и Ръководството са предназначени да насърчат младите хора да започнат свой собствен бизнес и да дадат своя активен принос към обществото. Всъщност, ако Наръчника с успешни истории по социално предприемачество има за цел да насърчи предприемаческата активност на младите хора, представяйки 10 работещи социални предприятия, създадени от млади мъже и жени в Европа,  Ръководството „Стъпка по стъпка“ предоставя практически съвети за създаване на социален бизнес със значима добавена стойност за общността.

Общото между тези два дигитални ресурса е простият език, свежият и колоритен дизайн и интелигентното потребителско изживяване. Безплатни и лесни за използване, и двата инструмента са постигнали голям успех по време на онлайн промоцията и по време на пилотната фаза, организирана от партньорите в техните страни (България, Кипър, Естония, Гърция, Италия, Македония, Румъния и Испания) с участието на повече от 100 учащи и млади стартиращи предприемачи. Фазата на тестване бе от решаващо значение, за да се оцени ефективността и използваемостта на както на ресурсите чрез проучване мнението на участниците в националните семинари.

Самите партньори и обучаеми са научиха много от пилотните обучения. Фокусирайки се върху основните констатации, те забелязаха, че една от най-важните цели, постигнати от Наръчника и Ръководството, е да приближат хората до концепциите за социално предприемачество и активно гражданство, които не са достатъчно познати. От образователна гледна точка стан ясно, че както Наръчника, така и Ръководството, благодарение на техния прост и директен подход, могат да бъдат използвани не само от тези, които учат икономика или предприемачество. Освен това, според участниците, които имаха предишен опит в икономическата област, стъпките в Ръководството са добре обосновани и подредени в подходящата последователност.

Успоредно с това, образователните игри  бяха признати като ценен инструмент за развитие на капацитета и уменията на потребителите, тъй като няма нищо по-добро от това да учиш, докато се забавляваш. И накрая, участниците признаха, че има голяма гъвкавост по отношение на използването на ресурсите. Всъщност историите, съдържащи се в наръчника, отразяват различни случаи на социално предприемачество и поради това използването му като вдъхновение може да се адаптира към различни лица в зависимост от техните интереси. Същото важи и за стъпките на ръководството, които могат да бъдат допълнени и подсилени с други – по-специфични – ресурси в зависимост от нуждите на потребителите.

Партньорите в # PlayEurope имат различен произход и идват от цяла Европа: VITECO (Италия), Висше училище по мениджмънт (България), Marketing Gate (Македония), Eurosuccess Consulting (Кипър), Католически университет Мурсия (Испания), Action Synergy ( Гърция), GEYC (Румъния), PEIPSI (Естония), K-Veloce (Испания). Въпреки различните си икономически и социални профили, партньорите успяха да създадат два гъвкави ресурса, одобрени от крайните потребители, които могат бъдат въведени и използвани и след края на проекта, с цел насърчаване на социалното предприемачество като един от най-важните бизнес тенденции в бъдеще.

By Admin