vum-logo-header-BG

Педагогика на обучението по икономика и мениджмънт

Защо Педагогика на обучението по икономика и мениджмънт във ВУМ?

✔️ Висше училище по мениджмънт (ВУМ) е сред водещите образователни институции,  предлагащи образователна програма по международен бизнес и мениджмънт в България. С настоящата специалност ВУМ влага своя международно признат образователен опит в развитието на учители за средните училища в България със съвременни познания по международен бизнес, практически опит и визия за развитието на икономиката и управлението в глобален аспект.

✔️ Специалността Педагогика на обучението по икономика и мениджмънт е подходяща за теб ако виждаш своето призвание в образованието на младите хора в България по съвременни методи, но същевременно и в практиката – в реалния бизнес и динамичната корпоративна среда.

✔️ Програмата изгражда лидери, способни да дискутират икономически, културни, етични и социални въпроси, свързани с международния бизнес и да предлагат политики по отношение на корпоративната социална отговорност. Студентите придобиват важни теоретични знания в областта на икономическите, управленските и поведенческите науки, финанси, човешки ресурси, маркетинг и предприемачество, информационни технологии, бизнес иновации, а заедно с тях и психология, образователни политики, педагогическа социология и много други. Базираните на конкретни проблеми и случаи обучителни техники, които се прилагат по време на курса на обучение, са свързани с действителната бизнес практика и предаването й в училищна среда, и водят до изграждане на креативност и новаторско мислене при решаване на практически проблеми.

✔️ ВУМ има богата и разнообразна мрежа от партньори, където нашите студенти могат да проведат предвидения в учебния план задължителен практически стаж. По този начин те получават реална възможност да създадат контакти, да почерпят умения и опит в реална среда и да положат основите на бъдещата си успешна педагогическа реализация.

Важна информация

location-for-dmom-vum-EN

Място на обучение
Добрич

globe-for-programmes-vum-en

Език на преподаване
Български

calendar-for-dmom-vum-EN

Начало на учебния процес
Ноември

stoptwatch-for-programmes-vum-en

Продължителност на обучението
3 години (6 семестъра)

hat-for-dmom-vum-EN

Образователно-квалификационна степен
Професионален бакалавър

Стипендии, такси и студентски заеми

Семестриална такса: 750 евро
Подробна информация за възможностите за получаване на стипендия, семестриалните такси за обучение и студентските заеми можете да видите чрез бутона по-долу. Всеки студент има възможността да учи две специалности едновременно (Педагогика + друга специалност: 1500 евро/семестър)

Изисквания за прием

Ние във ВУМ предлагаме кратки и ясни стъпки за прием на кандидатите. Основните изисквания към студентите са висока мотивираност и добри резултати от дипломата за средно образование. Владеенето на английски език е препоръчително, но не задължително.
В процеса на прием Висше училище по мениджмънт стриктно следва правилата и разпоредбите на Министерството на образованието и науката на Република България.

За да кандидатствате, попълнете този формуляр  и го изпратете на admissions@vum.bg

Учебна програма

Програмата е с редовна форма на обучение, подходяща за работещи. Лекциите се провеждат по утвърден предварително график.

Кариерно развитие

✔️ Завършването на специалността Педагогика на обучението по икономика и мениджмънт дава много предимства, най-значимото от които са възможността за кариера както в бизнеса, така и в образованието.

✔️ Обучението в тази специалност създава възможност за професионална реализация в управлението на малки и средни предприятия, заемане на мениджърски позиции в области като стратегически мениджмънт и маркетинг, международно бизнес планиране, човешки ресурси, бранд мениджмънт, продажби, финанси и редица други сфери. Но успоредно с това, завършилите студенти имат възможност да се реализират в образователната сфера без необходимостта от допълнителна професионална квалификация.

✔️ Успешно завършилите студенти ще бъдат подготвени за професията Учител по икономика и мениджмънт в средните училища в България.

✔️ ВУМ подготвя своите студенти за силно конкурентния пазар на труда като им предоставя и практически съвети, напътствия и възможности за кариерно развитие. Практическият стаж в средни училища и хоспитирането (наблюдение на уроци) са интегрална част от обучението по специалността. Висшето училище поддържа и отлични връзки с бизнеса в България и чужбина, което е предпоставка за провеждане на практика и бъдеща реализация на студентите в различни партньорски институции и организации по целия свят.