vum-logo-header-BG

Педагогика на обучението по хотелиерство и ресторантьорство

Защо Педагогика на обучението по хотелиерство и ресторантьорство във ВУМ?

✔️ Висше училище по мениджмънт (ВУМ) е сред водещите образователни институции и с повече от 20-годишна традиция в обучението и развитието на професионални кадри в сферата на туризма и хотелиерството. С разкриването на специалността Педагогика на обучението по хотелиерство и ресторантьорство ВУМ влага своя международно признат образователен опит в обучението на кадри за учители в средните училища в България със съвременни познания за туризма и хотелиерството, тенденциите в гостоприемството в глобален мащаб и силна практическа подготовка и опит.

✔️ Студентите придобиват важни теоретични знания в областта на икономическите, управленските и поведенческите науки, финанси, счетоводство, човешки ресурси, маркетинг и предприемачество, информационни технологии, бизнес комуникации, а заедно с тях и психология, образователни политики, педагогическа социология и много други. Базираните на конкретни проблеми и случаи обучителни техники, които се прилагат по време на курса на обучение, са свързани с действителната хотелиерска практика и предаването й в училищна среда, и водят до изграждане на креативност и новаторско мислене при решаване на практически казуси, на умения за работа в екип, комуникация, планиране и организиране, вземане на решения и управление на конфликти.

✔️ ВУМ има богата и разнообразна мрежа от партньори, където нашите студенти могат да проведат предвидения в учебния план задължителен практически стаж. По този начин те получават реална възможност да създадат контакти, да почерпят умения и опит в реална среда и да положат основите на бъдещата си успешна реализация в туристическата индустрия и образователната сфера.

Важна информация

location-for-dmom-vum-EN

Място на обучение
Добрич

globe-for-programmes-vum-en

Език на преподаване
Български

calendar-for-dmom-vum-EN

Начало на учебния процес
Октомври

stoptwatch-for-programmes-vum-en

Продължителност на обучението
3 години (6 семестъра)

hat-for-dmom-vum-EN

Образователно-квалификационна степен
Професионален бакалавър

Стипендии, такси и студентски заеми. Семестриална такса: 750 евро

Подробна информация за възможностите за получаване на стипендия, семестриалните такси за обучение и студентските заеми можете да видите чрез бутона по-долу. Всеки студент има възможността да учи две специалности едновременно (Педагогика + друга специалност; 1500 евро/семестър)

Изисквания за прием

Ние във ВУМ предлагаме кратки и ясни стъпки за прием на кандидатите. Основните изисквания към студентите са висока мотивираност и добри резултати от дипломата за средно образование. Владеенето на английски език е препоръчително, но не задължително. 
В процеса на прием Висше училище по мениджмънт стриктно следва правилата и разпоредбите на Министерството на образованието и науката на Република България.

За да кандидатствате, попълнете този формуляр  и го изпратете на admissions@vum.bg

Учебна програма

Кариерно развитие

✔️ Завършването на специалността Педагогика на обучението по хотелиерство и ресторантьорство дава много предимства, най-значимото от които са възможността за кариера както в туристическата индустрия, така и в образованието.

✔️ Нашите възпитаници се реализират като мениджъри и предприемачи във всички области на хотелиерството и туризма. След успешното завършване на програмата с педагогическа насоченост, те имат избор между професионално и кариерно развитие в хотели, ресторанти и хотелски вериги, в туристически дружества и организации, транспортни компании и агенции, туристически агенции, държавни и международни структури и организации, свързани с туристическия мениджмънт, и развитие в образователната сфера, както и съчетание от двете области – бизнес и образование без необходимостта от допълнителна професионална квалификация.

✔️ ВУМ подготвя своите студенти за силно конкурентния пазар на труда като им предоставя и практически съвети, напътствия и възможности за кариерно развитие. Практическият стаж в средни училища и хоспитирането (наблюдение на уроци) са интегрална част от обучението по специалността. Висшето училище поддържа и отлични връзки с бизнеса в България и чужбина, което е предпоставка за провеждане на практика и бъдеща реализация на студентите в различни партньорски организации по целия свят.