fbpx

Нови форми на европейско гражданство в ера на миграцията

 

Проект NECME „Нови форми на европейско гражданство в ера на миграцията“ се финансира по програма Европа за гражданите на Европейският съюз и обединява 17 граждански организации от 16 различни страни. Инициативата се координира от Фондация „Джовани и Франческа Фалконе“, която организация се ръководи от роднини и колеги на посветения на борбата с мафията магистрат Джовани Фалконе, убит през 1992г.
Проектът има за цел да насърчи гражданското общество към по-активно участие при приобщаването на имигрантите към местните общности чрез промотиране на сътрудничество и синергия с институциите, въвлечени в процесите по интеграция.

Предвидените дейности са насочени към преодоляване на поведението на ксенофобия, дискриминация и нетолерантност, което ще се постигне чрез събития за повишаване на осведомеността относно фундаменталните права и трудностите, които срещат мигрантите. Началото на проекта е поставено от провеждането на онлайн проучване относно обществените възприятия за имигрантите, както и тяхното участие и въвличане в престъпни дейности.

Финансираща програма : „Европа за гражданите“

Продължителност : 01.11.2016 – 30.04.2018

 fondazionefalcone.it/page.php?id_area=20&id_archivio=41

× How can we help you? Available from 09:00 to 18:00