vum-logo-header-BG

✔️ Мениджмънт на креативни и културни индустрии е стратегическа и иновативна програма, която съчетава маркетинговите знания и управленски умения с потенциала на творчеството в различните му предприемачески аспекти. Програмата има за цел да осигури профилиране и задълбочаване на управленската подготовка в областите на медиите, предприемачеството, изкуствата и комуникациите.

✔️ Програмата е насочена към завършилите бакалавърска степен с предприемачески начин на мислене в национален и международен план. Студентите придобиват необходимите знания, умения и компетенции, с които да се реализират на различни нива в творческите и културни индустрии, а също и да ги свързват успешно с различни бизнеси и предприемачество от други индустрии и области.

✔️ Програмата не само се фокусира върху управлението на изкуствата, но също така разглежда икономическите, социалните и културните проблеми, повдигнати от настоящата трансформация на творческите и културни индустрии.

Разгледайте повече тук и кандидатствайте сега.

By Admin