vum-logo-header-BG
Висше училище по мениджмънт беше сред стратегическите партньори на VII конференция на Travel Academy, която се проведе в новооткрития хотел Hyatt Regency в София.

Travel Academy е най-голямото професионално B2B събитие в туристическата и хотелиерската индустрия в България. Всяка година водещи експерти по хотелиерство и туризъм споделят своя професионален опит и очертават прогнози и тенденции в сектора. Повече от 300 присъстващи – сред които инвеститори, предприемачи, туроператори, туристически агенти и всякакви други от всички подсектори на туризма – се срещнаха, за да обсъдят различни аспекти от сферата на туризма на конференцията на Travel Academy.

Доц. Мая Иванова, Ирина Петкова и Ирена Ербаканова представиха проекта на ВУМ Next Tourism Generation (NTG) на VII конференция на Travel Academy на 09 октомври 2020 г. Те бяха специално поканени да разкрият подробности за проекта и неговото изпълнение. Презентацията беше последвана от интересна дискусия, свързана с подобряването на образованието и обучението по туризъм.

NTG е първото европейско партньорство и алианс за подобряване на сътрудничеството и продуктивните отношения между образованието и индустрията. Общо 14 партньори от 8 държави от ЕС участват в инициативата, която има амбицията да предложи нова перспектива и стратегия за туристическо образование и обучение, които ще бъдат изцяло в услуга на бизнеса и ще отразяват реалните му нужди и динамика през следващото десетилетие. NTG Alliance ще предостави на служители, работодатели, предприемачи, учители, обучители и студенти набор от основни NTG модули в дигитални, зелени и социални умения.

[siteorigin_widget class=“WP_Widget_Media_Image“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“WP_Widget_Media_Image“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“WP_Widget_Media_Image“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“WP_Widget_Media_Image“][/siteorigin_widget]

By Admin