fbpx

Научна дейност

XIV Международна научна конференция

Висше училище по мениджмънт – Варна организира XIII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ СЪВРЕМЕННАТА НАУКА, БИЗНЕСЪТ И ОБРАЗОВАНИЕТО

03.07.2018 – 05.07.2018г.
гр. Добрич

Тематични направления на конференцията:

 • I: МЕНИДЖМЪНТ
 • II: ИКОНОМИКА
 • III: ТУРИЗЪМ
 • IV: ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ
 • V: ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ И ПРОБЛЕМИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

За повече информация, моля изтеглете следните документи:

Преподавателите във Висше училище по мениджмънт – Варна, активно подкрепят, насърчават и развиват научна дейност в следните направления:

 • Организиране на ежегодна Международна Научна Конференция
 • Организиране и участие на международни младежки прояви, с участието на изтъкнати учени от Европейската академична общност
 • Създаване на първото по рода си и единствено в България научно списание “European Journal of Tourism Research” за научни изследвания в сферата на туризма
 • Публикуване на Journal of Pedagogy and Educational Management
 • Публикуване на VUM Management Review
 • Създаване на българо-румънски център за устойчиво развитие на туризма
 • Разработване на софтуерни продукти и учебни помагала.

Редица научни проекти, разработвани от академичния състав на ВУМ, като студентите се насърчават да участват активно в тях. Според направената класация за висши училища в България, ВУМ е с отличие по показател „Участие на студенти в НИД (изследвания) в направления „Туризъм“, „Икономика“ и „Администрация и управление“.

Преподавателите и студентите на ВУМ имат множество публикации в глобални научни бази данни, като например Social Science Research Network – SSRN, ResearchGate и Publons. Дипломни работи на студенти на ВУМ биват одобряване за публикуване и индексирани в една от най-големите световни библиотечни бази Scopus. В допълнение, студентите имат пълен достъп до различни глобални бази данни, като например EBSCO, включително и двете им нови направления „Academic Search Ultimate“ и „Business Source Ultimate“.

За повече информация, моля свържете се с проф. Станислав Иванов, Заместник ректор Научно-Изследователски Сектор ВУМ

Отчет за НИД на Висше училище по мениджмънт за 2016 г.

План за НИД за 2016 г.

План за НИД за 2017 г.

План за НИД за 2018 г.

Годишник на Висше училище по мениджмънт

European Journal of Tourism Research

European Journal of Tourism Research е първото по рода си и единствено в България научно списание за научни изследвания в сферата на туризма. Официалният сайт на изданието предлага подробна информация:
European Journal of Tourism Research

Сборници с доклади от конференции

Научно списание ПЕДАГОГИКА И ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ

Конкурси по ЗРАСРБ

Висше училище по мениджмънт, гр. Варна, обявява конкурси за доценти по:

 • Конкурс за доцент в професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки, научна специалност „Софтуерно инженерство“ – един;
Кандидат: ас. д-р инж. Николай Мирчев Райчев
Научно жури:
Дата на публикуване в сайта: 31 юли 2017
 • Конкурс за доцент в професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки, научна специалност „Софтуерно инженерство“ – един;
Дата на публикуване на конкурсите в „Държавен вестник”: 21.04.2017

Срок за подаване на документи: 21.06.2017

Документите се подават на хартиен и електронен носител в сградата на ВУМ във Варна, ул. Оборище 13А, стая 401, тел. 052/300 680.

За допълнителна информация: проф. д-р Станислав Иванов, заместник-ректор, имейл: stanislav.ivanov@vumk.eu

Презентация – Научноизследователска дейност във ВУМ

×

Hello!

Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us an email to admissions@vum.bg

 

Здравейте!

Щракнете върху някой от нашите представители по-долу, за да разговаряте в WhatsApp или да ни изпратите имейл до admissions@vum.bg

×