fbpx

Ректор на Висше Училище по Мениджмънт

todor-radevЧлен на Висшия статистически съвет на България
Член на клубния съвет, Клуб „Икономика 2000”

 

Академични степени:

Доктор по икономика, Научна степен „доцент”, Икономически институт на БАН, гр. София, България, 1990г.

Доктор по икономика, Икономически институт на БАН, гр. София, България, 1990г.

Магистърска степен по Политическа икономия, Университет Санкт Петербург, Русия, 1980г.

Бакалавърска степен по Икономичска социология, Университет за национално и световно стопанство, София, Българияр, 1976

Дисциплини на преподаване на български и английски език:

Икономика

Бизнес среда

Човешки ресурси

Цитирания в Google Scholar

https://scholar.google.bg/citations?user=4whnvg8AAAAJ&hl=en

Изследователска сфера

Икономика и социално-икономически ситуации

[xa_acc style=“xa-default“ ][xa_slide title=“Публикации“ openclose=““ icon=“angle-down“]

Радев, Т. «Демографски въпроси и перспективи за повишаване на раждаемостта в България», София, Г. Кирков изд. 1984

Радев, Т. и др. «Брутен вътрешен продукт в международно съпоставяне», София, Издателска къща на БАН, 1989

Радев, Т. и др. «Условия, фактори, динамика и ефикасност на икономическия растеж на България (1986-2010) – Прогноза», София, Издателска къща на БАН, 1989

Радев, Т. и др. «Нови аспекти на колективно договаряне», София 1993

Радев, Т. и др. «Приватизационният процес в Централна Европа», Университетско издание – Централна Европа, Лондон 1993

Радев, Т. «Минимално заплащане, колективно договаряне и безработица в България», глава от книгата «Минимално заплащане в Централна и Източна Европа: от защита до бедност», ILO – Централен и Източно-европейски екип, Будапеща, Oxford University Press, 1995

Радев, Т. «Икономическо развитие на страните от СМЕА през 1984-1985»,  (публикувано на английски и руски езици), Икономическа мисъл, Научен журнал на БАН, 1986

Радев, Т. и др. «Показатели «Национален доход» и «Брутен вътрешен продукт» в международно сравнение », Икономическа мисъл, Научен журнал на БАН, 1989 г.

Радев, Т. «Сравнителен анализ на системите за социално застраховане и на социалните разходи в България и страните от Европейския съюз», Икономически изследвания бр.6 1997, №1,  Икономически институт БАН

Радев, Т. “Сравнение на Брутния вътрешен продукт на Източно-Европейските страни”, Икономическа мисъл, №6, 1992

Радев, Т. «Специфични черти на прехода към съвременни социални протекционни системи в България и други източно-европейски държави», Семинар в Будапеща, февруари 1993

Радев, Т. «Договаряне на минимално заплащане и безработицата в България», Analyze Economique des Bas Salaries at des Effects du Salaire Minimum, Actes du Colloque, 1993.

Радев, Т. «Политиката на фискални ограничения при евиличаване на заплатите в България», Доклад за международната конференция «Трудовия пазар и реформите в българската индустрия», организирана в София от ILO, 18-20 май 1993

Радев, Т. и Сивов, В. «Анализ на социално-икономическата ситуация в България», проект за белия доклад на КТ «Подкрепа», отнасящ се до правителствената политика, март 1995

Радев, Т. и всички «Трудови пазари, заплати и социално осигуряване в Централна и източна Европа», Съавтор на Страници за България, Брюксел 1995
[/xa_slide]

×

Hello!

Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us an email to admissions@vum.bg

 

Здравейте!

Щракнете върху някой от нашите представители по-долу, за да разговаряте в WhatsApp или да ни изпратите имейл до admissions@vum.bg

×