Преподавател в следните специалности: Софтуерни системи и технологии

Email: pravoslav.milenkov@gmail.com

Дисциплини на преподаване:

Developing Quality Software & Systems II
Principles of Programming