nikolai-raichev

Преподавател в следните специалности: Софтуерни системи и технологии

Email: nikolay.raychev@vumk.eu

Доц. д-р Николай Райчев е експерт в областта на софтуерно инженерство (СИ), който в периода 1997-2017 е заемал различни длъжности и роли в областта на СИ, като софтуерен инженер, софтуерен архитект, CIO, CTO, директор Софтуерен Инженеринг, професор, автор и консултант, фокусиран върху софтуерни инженерни въпроси. Той е един от най-цитираните световни учени в областта на квантовите изчисления. През 2016 той бе отличен като най-цитиран /в света/ учен в областта на квантовите изчисления и български учен с най-висок научен рейтинг. Неговите научни изследвания са сред най-цитираните и значими публикации в областта на квантовите алгоритми. Формализираните квантови оператори на доц. д-р Николай Райчев са една от най-дискутирани концепции в областта на квантовите изчисления, те са обект на множество изследвания и цитирания от водещи световни професори.

Академични степени:

Докторантура по „Компютърни системи, комплекси и мрежи”, Технически университет, гр. Варна

Изследователски интереси:

Software Engineering, Computing, Quantum Computing, Quantum Information, Quantum Algorithms

Дисциплини на преподаване:

Software Design
Mathematics for Computing
Data & Knowledge Management

Цитирания в Google Scholar:

https://scholar.google.bg/citations?user=ctxbaFMAAAAJ&hl=en

[xa_acc style=”xa-default” ][xa_slide title=”Публикации” openclose=”” icon=”angle-down”]
Reply to “The classical-quantum boundary for correlations: Discord and related measures”, от Николай Райчев, Abstract and Applied Analysis 94 (4), 1455
Multiprogramming model for heterogeneous multi-core systems, M Linderman, J Collins, H Wang, N Raychev, T Meng, Proceedings of the 15th International Conference on Architectural Support …
Reply to “Flexible flow shop scheduling: optimum, heuristics and artificial intelligence solutions”, от Николай Райчев, Expert Systems 25 (12), 98-105
Logical sets of quantum operators, N Raychev, International Journal of Scientific and Engineering Research 6 (4), 391 – 394
Functional composition of quantum functions, N Raychev, International Journal of Scientific and Engineering Research 6 (4), 413-415
Controlled formalized operators with multiple control bits, N Raychev, International Journal of Scientific and Engineering Research 6 (5), 1470-1473
Controlled formalized operators, N Raychev, International Journal of Scientific and Engineering Research 6 (5), 1467-1469
Connecting sets of formalized operators, N Raychev, International Journal of Scientific and Engineering Research 6 (5), 1474-1476
Unitary combinations of formalized classes in qubit space, N Raychev, International Journal of Scientific and Engineering Research 6 (4), 395-398
Quantum algorithm for spectral diffraction of probability distributions, N Raychev, International Journal of Scientific and Engineering Research 6 (7), 1346-1349
Measure of entanglement by Singular Value decomposition, N Raychev, International Journal of Scientific and Engineering Research 6 (7), 1350-1355
[/xa_slide][xa_acc style=”xa-default” ][xa_slide title=”Консултации” openclose=”” icon=”angle-down”]

Кампус Добрич

сряда – от 8:45 до 9:45 ч.

Кампус Варна

вторник – от 8:45 до 9:45 ч.
[/xa_slide]