fbpx

neda-dimitrova

Преподавател в следните специалности: IHM, IBM, ITM и SE

Email: neda_dimitrova@vumk.eu

Академични степени:

Сертификат TESOL за преподаване на английски език, Golders Green College Teacher Training Centre London, England
Международен сертификат TEFL за преподаване на английски език, St. Giles College, London, England
Учител по английски език и литература, и български език и литература, Русенски Университет, Русе, България

Изследователски интереси:

Преподаване на английски език за говорещи други езици,методология и подход
Междукултурна комуникация
Английски език за специфични цели

Дисциплини на преподаване:

Бизнес английски език като чужд език
Английски език в международния туризъм
Бизнескомуникации

× How can we help you? Available from 00:00 to 23:59