maia-ivanova

Преподавател в следните специалности: IHM, ITM & MSc IHTM

Email: maya.ivanova@vumk.eu

Изследователски интереси:

Туроператорска и агентска дейност, хотелски вериги, авио-транспорт, маркетинг на хотела, електронен маркетинг, селски туризъм, икономика на споделянето

Цитирания в Google Scholar:

https://goo.gl/QDHSPc

Дисциплини на преподаване на английски и български език:

Hotel Operations Management
International Hotels Development and Management
Tour Operators and Travel Agents
Introduction to Hospitality and Tourism
Internship
Summer Internship

Приемни дни кампус Варна

сряда от 17ч. до 18ч.

Приемни дни кампус Добрич

сряда от 15ч. до 16ч.